ME34916694_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1

AGE EXPLORER®

Funktionskvalitet i många år framöver

Köp av nytt kök innebär i regel en stor investering som i efterhand är svår att ändra på. Medellivslängden på ett kök ligger på runt 20 år. Därför är det viktigt att tillgodose de personliga behoven. Och de brukar förändras genom åren. Alltså är det mycket viktigt att undersöka köksanvändarnas behov i alla åldrar. Ålderssimuleringsdräkten – AGE EXPLORER® – hjälper oss med detta tema.

Ålderssimuleringsdräkten AgeExplorer®

Specialdräkten har utvecklats av Meyer-Hentschel institutet i Tyskland och simulerar försämrad syn och hörsel, försvagad muskelstyrka, stela leder och reumatism. Komponenter som bandage, vikter, glasögon och speciella sömmar inuti dräkten ska ge användaren en realistisk känsla av hur det är att leva med fysiska funktionshinder.

Inom några minuter känner du dig äldre

Olika delar simulerar stela och ömmande leder, försvagade muskler och begränsad syn och hörsel. För en realistisk simulering behöver dräkten bäras i minst 2 timmar.

Funktionella produkter för alla

AGE EXPLORER® underlättar vid vår produktutveckling och ger ergonomiska fördelar som gynnar alla köksanvändare. Testresultaten med simuleringsdräkten vävs in i vår nyutveckling.

ME34916694_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1