IMG0897_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6_#V1

Behovsforskning hos Blum

Vi tar reda på vad köksanvändare behöver

Sedan många år tillbaka har vi gjort internationella undersökningar kring köksanvändares behov. På så sätt kan vi få nya kunskaper och utveckla produktidéer som är kundanpassade och därmed underlättar arbetet i köket.

AGE EXPLORER®

AGE EXPLORER® är en dräkt som simulerar kroppsliga rörelsebegränsningar. Den som har på sig overallen med alla tillbehör upplever tydligt hur det känns att ha nedsatt rörelseförmåga när man t.ex. ska laga mat. Då inser man vilka speciella behov som bör tillgodoses.

 Mer om simulerings-dräkten

Observationer av vardagligt köksarbete

För att lyckas med utvecklingen av nya produkter, som är skräddarsydda efter köksanvändarens behov, måste man ta reda på vanor och livsstil, önskemål och krav. Därför besöker vi köksanvändare i deras hem och observerar deras rörelsemönster – över hela världen. Det är mer än 15 år sedan vi på Blum började att grundligt forska kring detta tema.

 

Betrakta, analysera, förstå

Med hjälp av videokamera och olika hjälpmedel såsom mätinstrument och frågeformulär undersöker vi olika rörelsemönster. Då kan vi fastställa de vanligaste sysslorna och rörelseförloppen i köken. Vi kan identifiera kraven på ett praktiskt kök, t.ex. behov av förvaring, inredning och funktionella produkter. De samlade kunskaperna är mycket värdefulla i vår produktutveckling.

Forskningsresultaten

Förutom vissa landsspecifika behov finns också många gemensamma nämnare. Till exempel bör den viktigaste arbetsbänken placeras mellan diskbänken och spisen och den bör vara minst 90 cm. Betydelsen av de ergonomiska aspekterna visas också tydligt. Att böja sig djupt, krypa på golvet, sträcka på sig eller t.o.m. klättra upp på arbetsbänken är naturligtvis negativt – oavsett var du bor.Asia
Europe
Oceania

Dela sidan


IMG0897_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6_#V1