ME34916713_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1

Behovsforskning hos Blum

Vi tar reda på vad möbelanvändaren behöver

Under många år har vårt interna behovsforskningsteam tagit reda på vad möbler med riktigt bra kvalitet måste klara dagligen. Utöver interna studier och produkttester i våra egna forskningsrum utförs även observationer av köks- och möbelanvändning i privata hushåll. Här avslöjas viktig information som vi väver in ny- och vidareutvecklingen av våra produkter.

AgeExplorer®

Vi gör det svårare för oss själva så att möbelanvändaren ska få det lättare: AgeExplorer® simulerar minskad styrka, rörlighet och perception. Med den här dräkten kan vi uppleva känslan hos människor som är fysiskt handikappade, på grund av ålder eller andra orsaker.

 Mer om den speciella ålderssimuleringsdräkten

Observationer av vardagligt köksarbete

För att lyckas med utvecklingen av produkter, som är skräddarsydda efter användarens behov, måste man ta reda på vanor och livsstil, önskemål och krav. Därför besöker vi löpande köksanvändare i deras hem och observerar deras rörelsemönster – över hela världen. Det är mer 15 år sedan vi på Blum började att forska intensivt kring detta tema.

 

Betrakta, analysera, förstå

Med hjälp av videokameror och olika hjälpmedel såsom mätinstrument och frågeformulär undersöker vi olika rörelsemönster. Då har vi möjlighet att upptäcka de vanligaste sysslorna och rörelseförloppen i köken. Vi kan identifiera kraven på ett praktiskt kök, t.ex. behov av förvaring, inredning och funktionella produktkrav. De samlade kunskaperna är mycket värdefulla i vår produktutveckling.

Forskningsresultaten

Förutom vissa landsspecifika behov finns också många gemensamma nämnare. Till exempel bör den viktigaste arbetsbänken placeras mellan diskbänken och spisen och den bör vara minst 90 cm. Betydelsen av de ergonomiska aspekterna visas också tydligt. Att böja sig djupt, krypa på golvet, sträcka på sig eller t.o.m. klättra upp på arbetsbänken är naturligtvis negativt – oavsett var du bor.

ME34916713_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1