IMG2628_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AM_#V1

moving ideas – ”förtroende”

Långsiktiga affärsrelationer bygger på förtroende som gynnar alla parter.

Lärlingsutbildning hos Blum i Österrike

Gediget engagemang för utbildning av ungdomar

Miljö- och hållbarhetsarbete

Varsam hantering av gemensamma resurser

Företagshistorik

Framgångsrika sedan 1952

Fakta

Information om aktuellt räkenskapsår

Blum International Consulting

Hållbar personal- och organisationsutveckling

IMG2628_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AM_#V1