Produktionsstandorte_Werk2_Produktion_001_PR6

Proizvodni pogoni

Austrija

U Vorarlbergu na zapadu Austrije danas se nalazi ocam naših fabrika. Tu proizvodimo sisteme šarki, sisteme preklopnih frontova i sisteme izvlačenja za tržišta širom sveta.

Fabrika 1 u Höchstu

U našoj bivšoj matičnoj fabrici, danas se nalaze odeljenja iz naše fabrike 3 - Tehnika.

 Prikaži mapu

Fabrika 2 u Höchstu

U našoj centrali se nalazi proizvodnja šarki za nameštaj, otpremno skladište i Blumova administracija.

 Prikaži mapu

Fabrika 3 u Höchstu

Ovde se nalazi naš tehnički centar. Takođe, tu je smešteno istraživanje i razvoj, konstrukcija, izrada alatnih i specijalnih mašina kao i obrazovanje učenika.

 Prikaži mapu

Fabrika 4 u Bregencu

U Bregencu se proizvode, oblažu i montiraju naši sistemi vođica i sistemi kutija. Osim toga, ovde je smeštena završna montaža naših SERVO-DRIVE sistema.

 Prikaži mapu

Fabrika br. 5 u Fusbahu

Ovde se obavlja livenje pod pritiskom i livenje ubrizgavanjem cinka i izrada elemenata od plastike za naše sisteme okova.

 Prikaži mapu

Fabrika 6 u Gaisau

U Gaisau se proizvode, oblažu i montiraju različiti dodatni delovi za naše sisteme kutija.

 Prikaži mapu

Fabrika 7 u Dornbirnu

U ovoj fabrici se nalazi naš logistički centar sa sopstvenim železničkim prilazom. Osim toga, ovde se proizvode AVENTOS preklopni frontovi i BLUMOTION prigušenje a ORGA-LINE sistemi podele se montiraju i pakuju.

 Prikaži mapu

Fabrika 8 u Dornbirnu

Ova fabrika je centralna fabrika za presovanje gde se proizvode elementi od čeličnog lima ili žice za naše sisteme okova.

 Prikaži mapu

Produktionsstandorte_Werk2_Produktion_001_PR6