MOV0007_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Със сигурност ще разпознаете системите водачи от Blum

Отличителни белези на оригиналните системи водачи от Blum

MOVENTO

Системата скрити водачи за чекмеджета и изтеглящи механизми от дърво, пленява с високото качество на движение - от отварянето до затварянето. Дори и най-тежко натоварените системи изтеглящи механизми за чекмеджета се движат леко и убеждават с много добри показатели за спускане.

Отличителни белези на MOVENTO

Логото на фирма Blum се намира на маркираните места.

Отличителен белег на MOVENTO-куплунг

Логото на MOVENTO-куплунг се намира на тук посоченото място.

Отличителен белег на MOVENTO-височинен регулатор

Височинният регулатор се намира в предния край на водещата релса.

Отличителен белег MOVENTO BLUMOTION-тяло на съединителя

BLUMOTION-тялото на съединителя се намира в средата на водещата релса.

Отличителен белег на MOVENTO-корпусна релса

За да проверите това лого, трябва да изтеглите чекмеджето

TANDEM

Тази система скрити водачи за чекмеджета и изтеглящи механизми от дърво впечатлява с плавното движение и високия комфорт на движение. Чекмеджетата могат да бъдат направени със заключване или с фиксатор.

Отличителни белези на TANDEM

Логото на Blum e разположено от двете страни на TANDEM.

Отличителен белег на TANDEM-куплунг

Логото на фирма Blum се намира върху куплунга. Тъй като при TANDEM куплунга не е наличен, във всеки случай логото ще намерите върху водещата релса.

Отличителни белези на TANDEM

За да проверите това лого, трябва да изтеглите чекмеджето

MOV0007_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1