BOX1821_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Със сигурност ще разпознаете системата метални чекмеджета

Отличителен белег на системата метални чекмеджета от Blum

LEGRABOX

Изчистена, стройна и изключително минимализирана в дизайна - това е системата метални чекмеджета LEGRABOX на Blum. Елегантният вид подчертава най високите претенции за дизайн.

Отличителни белези на LEGRABOX

Ще намерите логото на фирма Blum, както върху царгата, така и върху капачката.

Логото на фирма Blum върху капачката

Логото се намира от вътрешната страна на капачката.

Логото на фирма Blum върху царгата

Ще намерите логото на Blum върху долната страна на царгата.

Логото на фирма Blum върху царгата

Логото на фирма Blum се намира върху гърба на царгата.

Логото на фирма Blum върху царгата

Проверете дали логото на Blum е същото, както е изобразено на картината.

TANDEMBOX

Дали изчистена и прозрачна, индивидуална или категорична - системата метални чекмеджета от Blum, впечатлява с широкия си спектър на приложение и оформяне на пространството. Според желания дизайн в осъществяването на plus, antaro и intivo.

Отличителни белези на TANDEMBOX

Ще намерите логото на Blum на маркираните места.

Логото на фирма Blum върху капачката

Логото на фирма Blum се намира от вътрешната страна на капачката.

Логото на фирма Blum върху корпусната релса

За да проверите това лого, трябва да изтеглите чекмеджето

Логото на фирма Blum върху царгата

Логото на фирма Blum се намира върху долната част на царгата.

METABOX

Лесно, добро, доказано:. METABOX-чекмеджетата и изтеглящите механизми се състоят от малко конструктивни елементи. Реализирайте с утвърдените системи метални чекмеджета различни приложения в кухнята, коридора, банята, офиса, дори в оборудването на магазини.

Отличителни белези на METABOX

Ще намерите логото на Blum върху фиксатора на METABOX.

Логото на фирма Blum върху фиксатора

Ако капачката е монтирана върху фиксатора, трябва да я отстраните.

BOX1821_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1