Blum_BOX1596_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

Със сигурност ще разпознаете технологиите на движение от Blum

Отличителни белези на технологиите на движение от Blum

SERVO-DRIVE за AVENTOS

Леко докосване на челото е достатъчно, за да се отвори клапващият механизъм със SERVO-DRIVE за AVENTOS. Затварянето се осъществява електрически чрез натискане на бутон. Омекотяващият механизъм BLUMOTION осигурява плавно и тихо затваряне.

Отличителен белег SERVO-DRIVE за AVENTOS

Логото на Blum върху задвижващото устройство: Проверете дали логото на Blum е същото, както е изобразено на картината.

SERVO-DRIVE за изтеглящи системи

Дали става въпрос за врати със или без дръжки, за тежки или леки, широки или тесни изтеглящи механизми: С електрическата система за движение SERVO-DRIVE мебелите се отварят лесно чрез докосване и се затварят плавно и тихо благодарение на BLUMOTION.

Отличителен белег SERVO-DRIVE-изтеглящи механизми

Логото на Blum върху SERVO-DRIVE задвижващо устройство: Проверете дали логото на Blum е същото, както е изобразено на картината.

Отличителен белег SERVO-DRIVE-изтеглящи механизми

Още импресии и форми на задвижващото устройство, които са добър индикатор за това, дали става въпрос за оригинален продукт на Blum.

SERVO-DRIVE uno

SERVO-DRIVE uno за чекмедже с механизъм за отпадъци. Когато ръцете са пълни и чекмеджето е затворено, в ежедневието на кухнята се включва електрическата система за отваряне. Леко докосване с коляно и чекмеджето с механизъм за отпадъци се отваря.

Отличителни белези на SERVO-DRIVE uno

Ще намерите логото на Blum върху задвижващото устройство.

Отличителни белези на SERVO-DRIVE uno

Проверете дали логото на Blum е същото, както е изобразено на картината.

Отличителни белези на SERVO-DRIVE uno

Ще намерите логото на Blum върху щепсела.

Blum_BOX1596_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1