Blum_BOX1647_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

Със сигурност ще разпознаете системата за вътрешно разпределение

Отличителни белези на системата за вътрешно разпределение на Blum

AMBIA-LINE

Системата вътрешни разделители AMBIA-LINE се отличава със стройния си, минималистичен дизайн и различни възможности за приложение. Подвижните рамки дават възможност за голямо пространство при организацията на вътрешната част на мебелите.

Отличителни белези AMBIA-LINE

Ще намерите логото на Blum върху долната страна на отделението за прибори.

Отличителен белег AMBIA-LINE-отделение за прибори

Отворете отделението за прибори и проверете дали логото на Blum е същото, както е изобразено на картината.

Отличителен белег AMBIA-LINE-напречен разделител

Ще намерите логото на Blum върху рамките на напречния разделител на AMBIA-LINE.

Отличителен белег AMBIA-LINE-напречен разделител

Сравнете преди всичко поставянето и големината на отпечатаното лого.

AMBIA-LINE-помощници в кухнята

Естетичните кухненски аксесоари от серията AMBIA-LINE обединяват висококачествения дизайн с безупречна функционалност. С помощта на поставките за ножове, чинии и подправки, както и с уредите за рязане на фолио, ще отворите вратите на Вашата кухня за реда в най-красивата му форма.

Отличителен белег AMBIA-LINE - модул за рязане

Ще намерите логото на Blum върху модула за рязане на фолиото.

Отличителен белег AMBIA-LINE-отделение за подправки

Ще намерите логото на Blum върху отделението за подправки както е изобразено тук.

Отличителен белег AMBIA-LINE-отделение за ножове

Ще намерите логото на Blum върху отделението за ножове, както е изобразено тук.

Отличителен белег на отделението за чинии от Blum

Ще намерите логото на Blum върху дръжката на отделението за чинии.

ORGA-LINE

ORGA-LINE е една висококачествена система за вътрешно разпределение, която създава впечатляващ ред във всяко чекмедже или изтеглящ механизъм. Оформете Вашето място за съхранение с помощта на системата за вътрешно разпределение ORGA-LINE прегледно и според потребностите Ви.

Отличителен белег ORGA-LINE-напречен разделител

Проверете дали логото на Blum върху напречния разделител е същото, както е изобразено на картината.

Отличителен белег ORGA-LINE-вани за прибори

Проверете дали логото на Blum върху ваната за прибори е същото, както е изобразено на картината.

Отличителен белег ORGA-LINE за TANDEMBOX intivo

Ще намерите логото на Blum върху напречния разделител.

Отличителен белег ORGA-LINE за TANDEMBOX antaro

Проверете дали логото на Blum върху напречния разделител е същото, както е изобразено на картината.

Отличителен белег ORGA-LINE за TANDEMBOX plus

Отличителен белег ORGA-LINE за TANDEMBOX plus

Отличителни белези ORGA-LINE

нов обобщен текст

ORGA-LINE - кухненски помощници

Практичните ORGA-LINE-помощници в кухнята, състоящи се от отделения за подправки, ножове, уреди за рязане на фолио, улесняват дейностите в кухнята и поддържат безупречен ред.

Отличителен белег ORGA-LINE - модул за рязане на фолио

Ще намерите логото на Blum върху модула за рязане на фолио, както е изобразено тук.

Отличителен белег ORGA-LINE-отделение за подправки

Ще намерите логото на Blum върху дръжката на отделението за подправки.

Отличителен белег ORGA-LINE-отделение за ножове

Ще намерите логото на Blum върху отделението за ножове, както е изобразено тук.

Отличителен белег на отделението за чинии от Blum

Ще намерите логото на Blum върху дръжката на отделението за чинии.

Blum_BOX1647_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1