Blum_KLA0456_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

Със сигурност ще разпознаете клапващите системи

Със сигурност ще разпознаете обковите за клапващи механизми Blum

AVENTOS HF

Характерно за AVENTOS HF е двойната врата, която е разположена в средата. Повдигащият се сгъваем механизъм е идеален за високи и средно високи горни шкафове. Безстепенното задържане позволява спирането на клапващия механизъм AVENTOS HF във всяка желана позиция, а затварянето се осъществява безпроблемно.

Отличителни белези AVENTOS HF

Ще намерите логото на фирма Blum, както върху обкова, така и върху капачката.

Логото на фирма Blum върху телескопична опора

Логото на фирма Blum се намира върху телескопична опора.

Логото на фирма Blum върху капачката

Логото на фирма Blum трябва да се намира на маркираните тук места.

AVENTOS HS

AVENTOS HS се отличава с голяма, единичен фронт, завъртащ се над над корпуса. AVENTOS HS позволява комбинация в горен шкаф с декоративен перваз.

Отличителни белези AVENTOS HS

Ще намерите логото на фирма Blum, както върху обкова, така и върху капачката.

Логото на фирма Blum върху повдигащия пакет

Логото на фирма Blum се намира върху повдигащия пакет.

Логото на фирма Blum върху капачката

Логото на фирма Blum трябва да се намира на маркираните тук места.

AVENTOS HL

С механизма за успоредно повдигане AVENTOS HL единичната врата се “повдига” нагоре заедно с корпуса. AVENTOS HL е подходящ и при специални ситуации за вграждане, например вграждане на електроуреди във високия шкаф.

Отличителни белези AVENTOS HL

Ще намерите логото на фирма Blum, както върху обкова, така и върху капачката.

Логото на фирма Blum върху повдигащия пакет

Логото на фирма Blum се намира върху повдигащия пакет.

Логото на фирма Blum върху капачката

Логото на фирма Blum трябва да се намира на маркираните тук места.

AVENTOS HK

При AVENTOS HK единичният фронт клапва нагоре. Намира преди всичко приложение при тежки, единични врати.

Отличителни белези AVENTOS HK

Ще намерите логото на фирма Blum, както върху обкова, така и върху капачката.

Логото на фирма Blum върху повдигащия пакет

Логото на фирма Blum се намира върху повдигащия пакет.

Логото на фирма Blum върху капачката

Логото на фирма Blum трябва да се намира на маркираните тук места.

AVENTOS HK-S

AVENTOS HK-S е правилният избор при малки клапващи механизми във високия шкаф, например над хладилника. Единичният фронт клапва нагоре.

Отличителни белези AVENTOS HK-S

Ще намерите логото на фирма Blum, както върху обкова, така и върху капачката.

Логото на фирма Blum върху повдигащия пакет

Логото на фирма Blum се намира върху повдигащия пакет.

Логото на фирма Blum върху капачката

Логото на фирма Blum трябва да се намира на маркираните тук места.

AVENTOS HK-XS

AVENTOS HK-XS, компактният обков за малки клапващи механизми, разположен във високите шкафове, например над абсорбатора.

Отличителни белези AVENTOS HK-XS

Ще намерите логото на Blum директно върху силовия механизъм.

Логото на фирма Blum върху силовия механизъм

Логото на фирма Blum се намира върху силовия механизъм.

Blum_KLA0456_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1