CLP0373_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Със сигурност ще разпознаете системата панти

Със сигурност ще разпознаете системата панти от Blum

CLIP, CLIP top и CLIP top BLUMOTION

Доказалите се системи панти CLIP, CLIP top и CLIP top BLUMOTION се отличават с утвърдения си клип-механизъм. Особено ценното е монтажното удобство без инструменти. BLUMOTION при CLIP top BLUMOTION е вграден в пантата.

Отличителен белег на CLIP, CLIP top, CLIP top BLUMOTION

Ще намерите логото на Blum и клапващия механизъм върху бандажа на пантата.

Със сигурност ще разпознаете CLIP, CLIP top, CLIP top BLUMOTION

Логото на фирма Blum трябва да се намира на маркираните тук места.

Отличителен белег клип-механизъм

За да проверите клип-механизма, освободете пантата от монтажната пластина.

MODUL

Характерно за MODUL-пантата е комбинираната задвижваща и закрепваща технология. Функционалният асортимент от панти се отличава с класически дизайн и надеждна функционалност.

Отличителен белег на MODUL монтажна пластина

Ще намерите логото на Blum директно върху пантата.

Blum-лого на пантата

Проверете дали логото на Blum е същото, както е изобразено на картината.

BLUMOTION за врати

BLUMOTION е система за омекотяване на движението от Blum. Вратите на мебелите се затварят плавно и тихо, независимо от използваната сила.

BLUMOTION за врати-отличителни белези

Ще намерите логото на Blum, отпечатано върху корпуса BLUMOTION.

BLUMOTION за врати-отличителни белези

Проверете дали логото на фирма Blum е изобразено както на картината.

BLUMOTION за врати-отличителни белези

Ще намерите логото на Blum върху адаптерната пластина.

BLUMOTION за врати-отличителни белези

Логото на адаптерната платка трябва да бъде изобразено точно както е на картината.

TIP-ON за врати

Вратите без дръжки се отварят лесно, благодарение на TIP-ON е достатъчно леко докосване. Вратата се отваря на ъгъл, удобен за ползващия мебелите.

TIP-ON за врати-отличителни белези

Ще намерите логото на Blum върху TIP-ON-механизма.

TIP-ON за врати-отличителни белези

Проверете дали логото на Blum е същото, както е изобразено на картината.

CLP0373_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1