MOVENTO

Pomoć za planiranje, primenu i marketing

Video o montaži

Kratki film o uzanom ormanu SPACE TWIN

Ovaj kratki film prikazuje funkciju kao i implementaciju SPACE TWIN-a sa LEGRABOX, TANDEMBOX antaro i MOVENTO.

MOVENTO

Ovaj film prikazuje podešavanje po visini, podešavanje stranica, podešavanje nagiba i podešavanje po dubini kod MOVENTO-a. Takođe je prikazana i korekcija kod podešavanja stranica pozadi na desnoj šini vođici.

MOVENTO bočna stabilizacija

U ovom filmu je pregledno objašnjena montaža bočne stabilizacije za MOVENTO.

MOVENTO kvalitet kretanja

U ovom filmu prikazan je novi kvalitet kretanja kod MOVENTO-a. Prikazane su tri sekvence - otvaranje, kretanje i zatvaranje.

MOVENTO prednosti

U ovom filmu objašnjavaju Blumovi zaposleni (razvoj, menadžment proizvoda, prodaja) ukratko prednosti MOVENTO-a.Asia
Europe
Oceania

Podeli ovu stranu


MOV0013_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR3I_#V1