AVENTOS HS

Montaža praktično bez alata

Komponente AVENTOS HS mogu lako da se montiraju zahvaljujući CLIP tehnici. Podešavanja se brzo obavljaju zahvaljujući jednostavnom zahvatu. Kada se opružni mehanizam tačno podesi na težinu fronta, AVENTOS HS se uvek pouzdano otvara, zatvara i zaustavlja. Zbog lakšeg transporta, istureni elementi se mogu skinuti.

Jednostavna montaža i podešavanje

Blum_KLA0074_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1
Nema isturenih delova

Zbog lakšeg transporta, istureni elementi se mogu skinuti.

Blum_KLA0473_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1
Poprečna stabilizacija bez alata

Poprečna stabilizacija bez alata za AVENTOS HS znatno smanjuje vreme potrebno za montažu.

Blum_KLA0088_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1
CLIP mehanizam

Zahvaljujući milion puta proverenom CLIP mehanizmu montaža funkcioniše skoro bez alata, lako i brzo.

Blum_KLA0474_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1
Kontinualno podešavanje snage

Precizno podešavanje opružnog mehanizma na težinu fronta se vrši samo akumulatorskim odvijačem. Tako se front drži u svakom položaju.

Blum_KLA0090_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1
3-dimenzionalno podešavanje

Za harmoničan izgled fuga: komforno 3-dimenzionalno podešavanje.

Uputstva za montažu

Pomoćni elementi za ugradnju

Za jednostavnu i tačnu obradu Blumovih proizvoda na raspolaganju su različite mašine za bušenje i postavljanje okova, uređaji za montažu i lekcije za učenje. Za optimalno kretanje potrebna je precizna obrada.

 Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

Blum_KLA0471_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1