CABLOXX

Най-новото, обобщено за Вас

С компактната програма CABLOXX предлага допълнителна сигурност и същевременно голяма свобода на проектиране.

Шини

Възможност за оразмеряване

Налично в различни дължини

 

Предварително сглобен

Комплект с предварително монтирани фиксиращи модули

Компоненти

Блокиращ механизъм

Свързване на шина и блокиращ механизъм

Заключваща пластина-комплект

Четири цветови вариации, съчетани за съответната система метални чекмеджета

CAB0024_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1