CABLOXX

Доказан комфорт при обработка

В комбинация с CABLOXX могат да бъдат реализирани системите чекмеджета и водачи с обичайните размери на проектиране. Благодарение на гъвкавостта на CABLOXX, възможностите за регулиране са достъпни изцяло откъм височина, страна, наклон, дълбочина и позволяват обичайната комфортна употреба.

Голяма гъвкавост

За по-голяма свобода на проектиране е налично оразмеряване на ограничителния елемент и гъвкаво позициониране на блокиращите механизми.

Независим от системата чекмеджета

Заключващите пластини се фиксират директно към фронта и по този начин не оказват никакво влияние върху монтажа и обработката на съответната система изтеглящи механизми.

Инструкция за монтаж

Видео за монтажа

CABLOXX (удължена версия)
В това видео много опростено и нагледно се демонстрират стъпките при монтажа на CABLOXX.
CABLOXX (къса версия)
В това видео много опростено и нагледно се демонстрират стъпките при монтажа на CABLOXX.
CABLOXX със синхронизиране
В това видео много опростено и нагледно се демонстрират стъпките при монтажа на CABLOXX със синхронизиране.

Приспособления за монтаж

За лесен и точен монтаж на продуктите Blum на разположение са различни машини за пробиване и обков, уреди за монтаж и шаблони. Защото перфектното движение изисква прецизна изработка.

Към избора на монтажни инструменти

Към брошурата

Би могло да се интересувате и от това

EASY ASSEMBLY-App

Дигиталният инструмент за Вашия монтаж

Продуктов конфигуратор

Лесно въвеждане в експлоатация

Кратък преглед на услугите

Сигурна помощ във всяка работна стъпка

EASY ASSEMBLY-App

Дигиталният инструмент за Вашия монтаж

Продуктов конфигуратор

Лесно въвеждане в експлоатация

Кратък преглед на услугите

Сигурна помощ във всяка работна стъпка