Видео

MOVENTO странична стабилизация
Това видео обяснява нагледно монтажа на страничната стабилизация на MOVENTO.
MOVENTO
Това видео показва височинната, страничната и настройката за наклон на MOVENTO. Показана е също корекцията на страничната настройка към дясната водеща шина.
MOVENTO качество на движение
Този филм показва новото качеството на движение на MOVENTO. Показани са трите последователности отваряне, движение и затваряне.
BLUMOTION S - технология
Показва настройката към технологиите за движение, а с това и интелигентността на продукта BLUMOTION S.
BLUMOTION S
Представя предимствата на BLUMOTION S, три различни технологии на движение само с една шина.
Тесен шкаф SPACE TWIN кратко видео
Това кратко видео представя функцията, както и приложението на SPACЕ TWIN с LEGRABOX карбоново черен мат.
MOVENTO, кратко видео
Това кратко видео показва функцията на MOVENTO.
TIP-ON за MOVENTO - кратко видео
Това кратко видео показва функцията на TIP-ON за MOVENTO.
SERVO-DRIVE за MOVENTO, кратко видео
Това кратко видео показва функцията на SERVO-DRIVE за MOVENTO.
TIP-ON BLUMOTION за MOVENTO, кратко видео
Това кратко видео показва функцията на TIP-ON BLUMOTION за MOVENTO.
Pull-out shelf lock
Pull-out shelf lock with MOVENTO and TIP-ON in the office.
Pull-out shelf lock short film
This film shows how the pull-out shelf lock works, demonstrated here with MOVENTO.
Runner systems by Blum
Our runner systems give you quality steel for your wooden design ideas. We have a solution for every requirement: the versatile TANDEM or the sophisticated MOVENTO runner system.