MOVENTO

Помощ при проектиране, приложение и маркетинг

Видео

BLUMOTION S

Представя предимствата на BLUMOTION S, три различни технологии на движение само с една шина.

BLUMOTION S - технология

Показва настройката към технологиите за движение, а с това и интелигентността на продукта BLUMOTION S.

MOVENTO

Това видео показва височинната, страничната и настройката за наклон на MOVENTO. Показана е също корекцията на страничната настройка към дясната водеща шина.

MOVENTO качество на движение

Този филм показва новото качеството на движение на MOVENTO. Показани са трите последователности отваряне, движение и затваряне.

MOVENTO странична стабилизация

Това видео обяснява нагледно монтажа на страничната стабилизация на MOVENTO.

MOVENTO, кратко видео

Това кратко видео показва функцията на MOVENTO.

Pull-out shelf lock

Pull-out shelf lock with MOVENTO and TIP-ON in the office.

SERVO-DRIVE за MOVENTO, кратко видео

Това кратко видео показва функцията на SERVO-DRIVE за MOVENTO.

TIP-ON BLUMOTION за MOVENTO, кратко видео

Това кратко видео показва функцията на TIP-ON BLUMOTION за MOVENTO.

TIP-ON за MOVENTO - кратко видео

Това кратко видео показва функцията на TIP-ON за MOVENTO.

Тесен шкаф SPACE TWIN кратко видео

Това кратко видео представя функцията, както и приложението на SPACe TWIN с LEGRABOX, TANDEMBOX antaro и MOVENTO.

ME14726278_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1