TIP-ON BLUMOTION за LEGRABOX

Специфични продуктови детайли

Основа на механичната система на отваряне е специално съгласуваната корпусна шина-LEGRABOX. С различните варианти на TIP-ON BLUMOTION могат да се реализират различни номинални дължини и диапазони на тегло. Всички допълнителни компоненти са универсално използваеми.

Корпусна шина

TOBLBXKorpusschiene7505001M

Класове на натоварване

Номинални дължини


40 кг

270 - 600 мм


70 кг

450 - 650 мм


Комплект механизъм и увличаща планка

TOB_LBX_BLUMOTIONS_Set
Номинална дължина Диапазон на теглото Механизъм Цветови код
270-300 mm ≤10 kg
> 10-20 кg
S0
S1
Бяло
Светло сиво
350–650 mm ≤20 kg
15–40 kg
35-70 kg
L1
L3
L5
Светло сиво
Прашно сиво
Черен
TIP-ON BLUMOTION-помощ при избор

За оптимална функция на отваряне и затваряне е важна употребата на препоръчания TIP-ON BLUMOTION-механизъм. Използвайте продуктовия ни конфигуратор за избор на правилни обкови.

 Стартиране на продуктов конфигуратор

В допълнение тази брошура предлага полезна информация за избор на механизми:
TIP-ON BLUMOTION-помощ при избор на механизъм TIP-ON BLUMOTION-помощ при избор на механизъм PDF | 328 KB

Синхронизация

За оптимална функция и повишаване обхвата на действие препоръчваме употребата на синхронизация. Това става посредством синхронизиращ вал

Област на отваряне със и без синхронизация

Синхронизиращ вал със синхронизиращ адаптер за вътрешна ширина ≥ 294 mm

Едностранна синхронизация за оразмеряване на вътрешни ширини от 245 – 293 mm

Примери за приложение

Иновативна техника

TIP-ON BLUMOTION подкрепя оптимално движението - изцяло механично.

Забележително повече комфорт

TIP-ON BLUMOTION за LEGRABOX в кухнята предлага комфортна употреба.

Голям периметър на отваряне

Чрез синхронизацията се гарантира голям периметър на отваряне при широки и високи фронтове.

Спечелете истински комфорт

TIP-ON BLUMOTION позволява отваряне на чекмеджетата дори с пълни ръце само с едно докосване.

Защита от корозия при висока влажност

TIP-ON BLUMOTION е напълно механично решение, което идеално подпомага движението в банята.

TIP-ON BLUMOTION в хола

Прилагането на съвременни дизайнерски идеи във всички жилищни помещения е по-лесно с TIP-ON BLUMOTION.

TIP-ON BLUMOTION в антрето

Дори високите и широки фронтове се отварят безпроблемно чрез леко докосване.

TOB0018_IB_FOT_FO_BAU_#SALL_#AQU_#V1