TIP-ON BLUMOTION за LEGRABOX

MOVENTO обработка и монтаж

Изтеглящи механизми и чекмеджета се реализират обичайно с TIP-ON BLUMOTION за LEGRABOX. Не е необходима допълнителна обработка При преработката и монтажа идват на помощ практичните шаблони на Blum.

Обработка и монтаж

Стандартни корпуси и чекмеджета

С TIP-ON BLUMOTION могат да се реализират стандартни корпуси и фронтове. Не е необходима допълнителна обработка.

Лесен монтаж, без инструменти

TIP-ON BLUMOTION може да се монтира без инструменти, както и всички останали компоненти.

Стандартни позиции на отворите

За TIP-ON BLUMOTION могат да се използват обичайните позиции на отворите за LEGRABOX.

Точна настройка на фронта

С помощта на шаблоните фугата от 2,5 мм при LEGRABOX и MOVENTO е прецизно и комфортно настроена.

Синхронизация

Използването на синхронизация увеличава периметъра на отваряне и подобрява функцията на TIP-ON BLUMOTION. За различни вътрешни ширини на разположение са две възможности за синхронизация. И двете се монтират изцяло без инструменти.

Вътрешни ширини от ≥ 294 mm

Със синхронизиращия адаптер и вал механизмът TIP-ON BLUMOTION се синхронизира при вътрешна ширина от 294 mm.

Монтаж без инструменти

Симетричния синхронизиращ вал се монтира с щракване върху механизма TIP-ON BLUMOTION без инструменти.

Вътрешна ширина от 245 до 293 mm

Вместо синхронизиращ вал и адаптер при малки вътрешни ширини се използва единична синхронизация.

Видео за монтажа

TIP-ON BLUMOTION за LEGRABOX и MOVENTO с водеща шина BLUMOTION S

Този филм дава информация за монтажа на отделните TIP-ON BLUMOTION компоненти. Освен това настройката на дълбочината е базирана на ясно изразената фуга.

Приспособления за монтаж

За лесен и точен монтаж на продуктите Blum на разположение са различни машини за пробиване и обков, уреди за монтаж и шаблони. Защото перфектното движение изисква прецизна изработка.

 Към избора на монтажни инструменти
 Отваряне на каталога

TOB0121_MO_FOT_FO_BAU_SALL_AMC_V1