AVENTOS HK – клапващ механизъм

Помощ при проектиране, приложение и маркетинг

Изтегляне

Видео за монтажа

AVENTOS HK възможности за настройка
В тази последователност са показани възможностите за настройка на фронта по височина, странично и дълбочина.
AVENTOS HK
Този филм показва лесния монтаж и накстройка на обкова за клапващи механизми AVENTOS HК.
EXPANDO T за тънки фронтове
Този филм показва монтажа на тънки фронтове с EXPANDO T. Показан е начина на закрепване на CLIP top BLUMOTION 155°, AVENTOS HK top и LEGRABOX.
AVENTOS HK - кратко видео
Това кратко видео показва движението, безстепенното спиране и различните цветове на покривните капачки при AVENTOS HK.