Blum_BOX1628_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

ORGA-LINE

Помощ при проектиране, приложение и маркетинг

Изтегляне

Видео за монтажа

Blum-отделение за подправки, кратко видео

Това кратко видео представя отделението за подправки Blum за приложение във чекмедже с висок фронт. Като пример подходяща големина на чиниите и поставяне в зона съхранение.

ORGA-LINE - кухненски помощници

Този филм отново прави актуална тема кухненските помощници ORGA-LINE на Blum Впечатляващо е показано как поставките за ножове, поставките за чинии, поставките за подправки и двата уреда за рязане на фолио правят живота в кухнята по-лесен.

ORGA-LINE за бутилки и дъски за рязане

Този виртуален филм показва възможността за разполагане на дъските за рязане изправени, с помощта на делителна страница. Демонстрира се ваната за бутилки ORGA-LINE с подвижни напречни делители. (DYNAMIC SPACE, Зона Подготовка, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за бутилки, дъски за рязане и купи с комбинирано чекмедже

Този виртуален филм показва възможността за разполагане на дъските за рязане изправени, с помощта на делителна страница. Демонстрира се ваната за бутилки ORGA-LINE с подвижни напречни делители. Така в широкото 900 мм чекмедже остава достатъчно място за всички купи. (DYNAMIC SPACE, Зона Подготовка, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за готварски прибори

Този виртуален филм демонстрира ORGA-LINE за готварски прибори в чекмеджето. Демонстрират се разнообразните възможности за разполагане на ваничките и напречните разделители. (DYNAMIC SPACE, Зона Готвене/Печене, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за дребни вещи (Ширина на корпуса 600 мм)

Този виртуален филм демонстрира ORGA-LINE за дребни вещи в чекмеджето. Демонстрират се разнообразните възможности за разполагане на ваничките. (DYNAMIC SPACE, Зона Съхранение, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за дребни вещи (Ширина на корпуса 900 мм)

Този виртуален филм демонстрира ORGA-LINE за дребни вещи в чекмеджето. Демонстрират се разнообразните възможности за разполагане на ваничките. (DYNAMIC SPACE, Зона Съхранение, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за дребни домакински вещи в SPACE CORNER

Този виртуален филм демонстрира ORGA-LINE за дребни домакински вещи, прибрани в едно чекмедже на ъгловия шкаф SPACE CORNER. Демонстрират се разнообразните възможности за разполагане на ваничките. (DYNAMIC SPACE, Зона Съхранение, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за електрически уреди

Този виртуален филм демонстрира ORGA-LINE за електрически уреди в чекмеджето. Демонстрира се подвижността на системата надлъжни и напречни разделители. (DYNAMIC SPACE, ORGA-LINE, Зона Съхранение, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за електроуреди в SPACE CORNER

Този виртуален филм демонстрира ORGA-LINE за електрически уреди, прибрани в едно чекмедже на ъгловия шкаф SPACE CORNER. Демонстрират се разнообразните възможности за разполагане на напречните делители. (DYNAMIC SPACE, ORGA-LINE, Зона Съхранение, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за запаси в SPACE CORNER

Този виртуален филм демонстрира ORGA-LINE за запаси, прибрани в едно чекмедже на ъгловия шкаф SPACE CORNER. Демонстрира се подвижността на системата надлъжни и напречни разделители. (DYNAMIC SPACE, Зона Запаси, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за запаси в SPACE TOWER

С помощта на надлъжните и напречни разделители ORGA-LINE, всички запаси стоят стабилно в чекмеджетата. Даже вече отворените опаковки не могат да се разсипят. В шкафа колона SPACE TOWER можете да съхранявате редица запаси, а благодарение на отделните чекмеджета, всеки пакет, буркан или бутилка е бързо и лесно достъпен. (DYNAMIC SPACE, Зона Запаси, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за запаси в долния шкаф (Ширина на корпуса 600 мм)

Този виртуален филм демонстрира ORGA-LINE за запаси, прибрани в едно чекмедже. Демонстрира се подвижността на системата надлъжни и напречни разделители. (DYNAMIC SPACE, Зона Запаси, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за купи в SPACE CORNER

Този виртуален филм демонстрира комплекта ORGA-LINE за съдове и купи, с подвижни надлъжни и напречни делители, в чекмедже на ъгловия шкаф SPACE CORNER. (DYNAMIC SPACE, Зона Подготовка, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за отворени запаси в SPACE CORNER

Този виртуален филм демонстрира ORGA-LINE за работни прибори, прибрани в едно чекмедже на ъгловия шкаф SPACE CORNER. (DYNAMIC SPACE, Зона Подготовка, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за отворени запаси в SPACE CORNER

Този виртуален филм демонстрира ORGA-LINE за отворени запаси, прибрани в едно чекмедже на ъгловия шкаф SPACE CORNER. (DYNAMIC SPACE, Зона Подготовка, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за отворени запаси и подправки в SPACE CORNER

Този виртуален филм демонстрира подвижността на системата напречни и надлъжни разделители и функционалността на поставката за подправки. (DYNAMIC SPACE, Зона Подготовка, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за отворени запаси и подправки с комбинирано чекмедже

Този виртуален филм показва функционалността на поставката за подправки ORGA-LINE, както и разнообразните възможности за разполагане на напречните и надлъжни делители. (DYNAMIC SPACE, Зона Подготовка, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за отворени продукти

Този виртуален филм показва разнообразните възможности за разполагане на напречните и надлъжни делители. (DYNAMIC SPACE, Зона Подготовка, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за пластмасови съдове (ширина на корпуса 600 мм)

Този виртуален филм демонстрира ORGA-LINE за пластмасови съдове в чекмеджето. Демонстрира се подвижността на системата надлъжни и напречни разделители. (DYNAMIC SPACE, Зона Съхранение, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за пластмасови съдове (ширина на корпуса 600 мм)

Този виртуален филм демонстрира ORGA-LINE за пластмасови съдове в чекмеджето. Демонстрира се подвижността на системата надлъжни и напречни разделители. (DYNAMIC SPACE, Зона Съхранение, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за пластмасови съдове в SPACE CORNER

Този виртуален филм демонстрира ORGA-LINE за пластмасови съдове, прибрани в едно чекмедже на ъгловия шкаф SPACE CORNER. Демонстрира се подвижността на системата надлъжни и напречни разделители. (DYNAMIC SPACE, кухненски аксесоари, Зона Съхранение, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за подправки

Този виртуален филм показва функционалността на поставката за подправки ORGA-LINE, както и разнообразните възможности за разполагане на напречните и надлъжни делители. (DYNAMIC SPACE, Зона Подготовка, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за почистващи пособия (Ширина на корпуса 600 мм)

Този виртуален филм демонстрира вътрешното чекмедже на шкафа под мивката от Blum. Системата за вътрешна организация ORGA-LINE спомага за прегледното разполагане на почистващите пособия като гъби, торбички за смет и др. Демонстрира се подвижността на напречните и надлъжни делители. (DYNAMIC SPACE, Зона Миене, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за почистващи пособия (Ширина на корпуса 900 мм)

Този виртуален филм демонстрира вътрешното чекмедже на шкафа под мивката от Blum. Системата за вътрешна организация ORGA-LINE спомага за прегледното разполагане на почистващите пособия като гъби, торбички за смет и др. Демонстрира се подвижността на напречните и надлъжни делители. (DYNAMIC SPACE, Зона Миене, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за прибори за хранене (Ширина на корпуса 600 мм)

Този виртуален филм демонстрира ORGA-LINE за прибори за хранене в чекмеджето. Демонстрират се разнообразните възможности за разполагане на ваничките. (DYNAMIC SPACE, Зона Съхранение, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за прибори за хранене (Ширина на корпуса 900 мм)

Този виртуален филм демонстрира ORGA-LINE за прибори за хранене в чекмеджето. Демонстрира се възможността за разместване на подвижните напречни делители и отделното изваждане на ваничките. (DYNAMIC SPACE, Зона Съхранение, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за прибори за хранене в SPACE CORNER

Този виртуален филм демонстрира ORGA-LINE за прибори за хранене, прибрани в едно чекмедже на ъгловия шкаф SPACE CORNER. Демонстрират се разнообразните възможности за разполагане на ваничките. (DYNAMIC SPACE, Зона Съхранение, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за прибори за хранене и дребни домакински вещи

Този виртуален филм показва системата разделители ORGA-LINE за прибори за хранене и дребни домакински вещи в чекмеджето. Демонстрират се разнообразните възможности за разполагане на ваничките. (DYNAMIC SPACE, Зона Съхранение, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за прибори за хранене и дребни кухненски вещи в SPACE CORNER

Този виртуален филм демонстрира ORGA-LINE за прибори и дребни домакински вещи, прибрани в едно чекмедже на ъгловия шкаф SPACE CORNER. Демонстрират се разнообразните възможности за разполагане на ваничките. (DYNAMIC SPACE, ORGA-LINE, Зона Съхранение, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за приборите и съдовете за закуска

Този виртуален филм демонстрира ORGA-LINE за приборите и съдовете за закуска, прибрани в едно чекмедже. Демонстрира се подвижността на системата надлъжни и напречни разделители. (DYNAMIC SPACE, Зона Запаси, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за принадлежности за печене

Този виртуален филм демонстрира ORGA-LINE за готварски принадлежности и подвижността на системата напречни разделители. (DYNAMIC SPACE, Зона Готвене/Печене, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за работни пособия/ножове в SPACE CORNER

Този виртуален филм демонстрира ORGA-LINE за работни прибори и поставката за ножове, прибрани в едно чекмедже на ъгловия шкаф SPACE CORNER. (DYNAMIC SPACE, Зона Подготовка, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за работни прибори

Този виртуален филм показва разнообразните възможности за разполагане на напречните делители и ваничките на системата ORGA-LINE за работни прибори. (DYNAMIC SPACE, Зона Подготовка, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за работни прибори и ножове

Този виртуален филм показва системата разделители ORGA-LINE за прибори за работни прибори и ножове. Демонстрират се подвижността на системата вътрешни разделители и функционалността на поставката за ножове. (DYNAMIC SPACE, Зона Подготовка, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за сортиране на отпадъци (Ширина на корпуса 900 мм)

Този виртуален филм демонстрира чекмеджето за сортиране на отпадъци, на шкафа под мивката от Blum. Системата за вътрешна организация ORGA-LINE спомага за сигурната позиция на бутилките с препарати и прегледното разполагане на почистващите пособия. Демонстрират се разнообразните възможности за разполагане на напречните делители. (DYNAMIC SPACE, Зона Миене, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за съставки за печене

Този виртуален филм демонстрира подвижността на системата напречни и надлъжни разделители на комплекта ORGA-LINE. (DYNAMIC SPACE, Зона Готвене/Печене, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за тави и форми за печене

Този виртуален филм демонстрира как с помощта на делителните страници да приберете практично тавите и формите в едно чекмедже. (DYNAMIC SPACE, Зона Готвене/Печене, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за тенджери и капаци

Този виртуален филм показва разнообразните възможности за разполагане на тенджерите и капаците, благодарение на подвижните напречни и надлъжни делители. (DYNAMIC SPACE, Зона Готвене/Печене, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за тенджери, капаци и прибори за готвене

Този виртуален филм показва разнообразните възможности за разполагане на напречните и надлъжни делители и разполагането на тенджери, капаци и дори прибори за готвене. (DYNAMIC SPACE, Зона Готвене/Печене, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за чекмеджето под мивката (Ширина на корпуса 900 мм)

Този виртуален филм демонстрира U-образно изрязаното чекмедже на шкафа под мивката от Blum. Системата за вътрешна организация ORGA-LINE спомага за сигурната позиция на бутилките с препарати и прегледното разполагане на почистващите пособия. (DYNAMIC SPACE, Зона Миене, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за чинии

Този виртуален филм демонстрира как поставката за чинии ORGA-LINE помага за сигурното им съхранение в чекмеджето. Демонстрира се безстепенното регулиране на ширината на поставката и възможността й да побере до 12 чинии. (DYNAMIC SPACE, кухненски аксесоари, Зона Съхранение, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE за чинии в SPACE CORNER

Този виртуален филм демонстрира как поставката за чинии ORGA-LINE помага за сигурното им съхранение в ъгловия шкаф SPACE CORNER. Демонстрира се безстепенното регулиране на ширината на поставката и възможността й да побере до 12 чинии. (DYNAMIC SPACE, кухненски аксесоари, Зона Съхранение, TANDEMBOX plus)

ORGA-LINE поставка за ножове, кратко видео

Този виртуален филм представя поставката за ножове ORGA-LINE, за сигурното им съхранение в чекмеджето. Като пример работни прибори в зона подготовка.

ORGA-LINE-надлъжен и напречен разделител с изтеглящ механизъм

Това кратко видео представя гъвкавостта на ORGA-LINE-напречни и надлъжни разделители в чекмедже с висок фронт, в различни цветове, в зона складиране.

ORGA-LINE-поставка за подправки

Това кратко видео показва ORGA-LINE-отделение за подправки за приложение в зона подготовка/готвене.

ORGA-LINE-поставка за прибори, кратко видео

Това кратко видео показва ORGA-LINE - поставка за прибори за хранене и нейната гъвкавост, благодарение на изваждащите се вани от неръждаема стомана в зона съхранение.

ORGA-LINE-решение за бутилки, кратко видео

Това кратко видео представя решението за бутилки ORGA-LINE с вани. Като пример съхранение на високи бутилки в комбинация с дъски за рязане в зона подготовка/готвене.

ORGA-LINE-уред за рязане на фолио за алуминиево фолио, кратко видео

Това кратко видео показва ORGA-LINE, приложение на уред за рязане на алуминиево фолио. Представя приложението на алуминиево фолио в зона подготовка.

ORGA-LINE-уред за рязане на фолио за алуминиево фолио, кратко видео

Това кратко видео показва ORGA-LINE, приложение на уред за рязане на алуминиево фолио. Представя приложението на алуминиево фолио в зона подготовка.

SERVO-DRIVE "It`s so easy ..."

В този филм се представя нашето приложение подпора при отваряне SERVO-DRIVE: Том готви в оборудваната със SERVO-DRIVE кухня на своите родители. Той е впечатлен и се забавлява, а неговото куче му помага.

Чекмедже под мивката за сортиране на отпадъци (Ширина на корпуса 600 мм)

Този виртуален филм показва практичното разполагане на системата за сортиране на отпадъци в чекмедже с отличен достъп. (DYNAMIC SPACE, Зона Миене, TANDEMBOX plus)Asia
Europe
Oceania

Споделяне на страница


Blum_BOX1628_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1