Blum_ORG0249_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

ORGA-LINE

Удобна настройка и лесен монтаж

Ваните, разделителите, напречните и надлъжни разделители се поставят веднага.

Индивидуална настройка на напречни и надлъжни делители

Подвижните напречни разделители се регулират спрямо предвидените за чекмеджето продукти.

Лесна употреба

Ваните и разделителите могат да се позиционират индивидуално и без инструменти.

Оразмеряване, оборудване е приложение на напречния делител

Напречния делител се оразмерява лесно за съответната ширина и според съхраняваните принадлежности с необходимия брой надлъжни делители.

Blum_ORG0249_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1