TANDEMBOX intivo

Лесни монтаж и настройка

TANDEMBOX intivo ще ви спечели и с начина си на монтаж. Без използването на инструменти и с няколко последователни действия BOXCAP или BOXCOVER с елемента за вграждане вече са монтирани. За перфектната настройка на фугите ще са достатъчни няколко прости действия. Настройката на височината, страничното положение и наклона се ивършват от механизма, намиращ се под декоративната капачка на царгата. От тук можете да демонтирате и фронта, само с едно движение.

Монтаж, настройка и демонтаж

BOXCAP просто се съединява с царгата. BOXCOVER се поставя в двата края на елемента за вграждане като по този начин го фиксира, без необходимостта от инструменти.

Фронтът се поставя с кликване и контейнерът е монтиран само с няколко стъпки.

Настройката на височина, страница и наклон са вградени в царгата и предлагат добър достъп. Освобождаването на фронта е възможно с изрязване на царгата.

Видео за монтажа

TANDEMBOX intivo BOXCOVER с елемент за вграждане

Този филм демонстрира лесния монтаж, без инструменти на елементите за вграждане при TANDEMBOX intivo, които с помощта на BOXCOVER се свързват с царгата. (Вариант 1)

TANDEMBOX intivo демонтаж/смяна на елемент за вграждане

Този филм онагледява отделните стъпки, които са необходими при смяната на елемента за вграждане.

TANDEMBOX intivo елемент за вграждане с BOXCOVER - за чувствителни фронтове

При особено чувствителни фронтове BOXCOVER може да бъде предварително фиксиран към челото, вместо да се постави накрая (вариант 1). (Вариант 2)

TANDEMBOX intivo монтаж ORGA-LINE

Вътрешните разделители ORGA-LINE за TANDEMBOX intivo се монтират изключително лесно. Всичко, на което трябва да обърнете внимание е описано в този филм.

TANDEMBOX intivo монтаж на BOXCAP

Този филм показва лесния монтаж без инструменти на BOXCAP при TANDEMBOX intivo. (Вариант 1)

TANDEMBOX intivo монтаж на BOXCOVER - за чувствителни фронтове

При чувствителни фронтове BOXCOVER може да бъде предварително фиксиран към челото, вместо да се постави накрая (вариант 1). (Вариант 2)

TANDEMBOX intivo на странично регулиране

За перфектната настройка на фугите ще са достатъчни няколко прости действия. Настройката на височината, страничното положение и наклона се извършват от механизма, намиращ се под декоративната капачка на царгата. Този филм показва какви стъпки трябва да бъдат изпълнени за странично регулиране.

TANDEMBOX intivo регулиране на височина

За перфектната настройка на фугите ще са достатъчни няколко прости действия. Настройката на височината, страничното положение и наклона се извършват от механизма, намиращ се под декоративната капачка на царгата. Този филм показва какви стъпки трябва да бъдат изпълнени за настройка на наклона.

TANDEMBOX intivo регулиране на наклон

За перфектната настройка на фугите ще са достатъчни няколко прости действия. Настройката на височината, страничното положение и наклона се извършват от механизма, намиращ се под декоративната капачка на царгата. Този филм показва какви стъпки трябва да бъдат предприети за настройка на наклона.

Приспособления за монтаж

За лесен и точен монтаж на продуктите Blum на разположение са различни машини за пробиване, уреди за монтаж и шаблони. Защото перфектното движение изисква прецизна изработка.

 Към избора на монтажни инструменти

 Отваряне на каталога

BOX1576_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1