SERVO-DRIVE flex

Enkel montering och installation

SERVO-DRIVE flex monteras i några få steg – enkelt och smidigt. Behöver du komma åt drivenheten i ett senare skede är det bara att snäppa loss blindfronten.

Montering, justering och demontering

SDFLEX0021_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1
Monteringsplattor

Först skruvas monteringsplattorna fast på vänster eller höger sida i den lilla inbyggnadsnischen.

SDFLEX0022_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1
Drivenhet

Snäpp fast drivenheten på monteringsplattan och anslut till vägguttaget.

SDFLEX0024_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1
Frontmontering

De förmonterade frontbeslagen snäpps fast i monteringsplattorna.

SDFLEX0025_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1
Injustering av drivenheten

Under testkörningen justeras drivenheten in beroende på inbyggnadssituationen. Därefter kan SERVO-DRIVE flex tas i bruk.

Monteringsanvisning

Monteringsfilm

SERVO-DRIVE flex

Filmen visar hur man monterar och installerar SERVO-DRIVE flex. Här visas dessutom hur monteringen av sändare går till (tillval).

Monteringshjälpmedel

För en enkel och exakt bearbetning av Blum-produkterna erbjuder vi olika borr- och beslagsmonteringsmaskiner, monteringsverktyg och mallar. För att uppnå perfekt möbelfunktion krävs hög precision vid bearbetningen.

 Hitta rätt monteringshjälpmedel

 Öppna katalogenAsia
Europe
Oceania

Dela sidan


SDFLEX0020_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1