Blum_KLA0537_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

SERVO-DRIVE för AVENTOS

Hänvisning till maskindirektivet

Maskindirektivet 2006/42/EG

Möbler med SERVO-DRIVE för AVENTOS som är avsedda för bruk i hemmiljö omfattas inte av maskindirektivet 2006/42/EG.

Dessa gäller däremot vid idrifttagning av maskiner i offentliga miljöer inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) + Schweiz + Turkiet.

Normer och riktlinjer för övriga länder innefattas i TüV-certifieringen.

Hur gör man när maskindirektivet ska användas?

Som möbeltillverkare är du förpliktigad att,

  • utföra en riskbedömning för den inbyggda möbeln

  • framställa samt förvara teknisk dokumentation

  • fylla i samt underteckna ett "intyg om överensstämmelse"

  • säkerställa möbelns CE-märkning (typskylt ifylls och sätts på möbeln)

  • vidarebefodra en svensk bruksanvisning och en kopia av "intyget om överensstämmelse" till kunden.Asia
Europe
Oceania

Dela sidan


Blum_KLA0537_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1