collage_machinedirective

SERVO-DRIVE

Hänvisning till maskindirektivet

Maskindirektivet 2006/42/EG

SERVO-DRIVE-drivenheten för öppning/stängning av luckor, klaffbeslag och utdrag omfattas av det europeiska maskindirektivet 2006/42/EG.

Med hänvisning till riktlinjerna för maskindirektivet (utgåva 2.2) framställs Blum-drivenheten som en komplett maskin.

Om SERVO-DRIVE-drivenheten är installerad i möbler enligt gällande Blum-specifikationer (Blum-katalogen, bruks- och monteringsanvisningar) täcks alla krav i maskindirektivet av Blum.

Om möblerna avviker från Blum-specifikationerna måste överensstämmelsen bekräftas av möbeltillverkaren.

 

Observera: Maskindirektivet gäller vid idrifttagning inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) + Schweiz + Turkiet + Norra Makedonien.

Kraven i andra länder omfattas av certifieringar.Asia
Europe
Oceania

Dela sidan


collage_machinedirective