AVENTOS HK

Montaža praktično bez alata

Komponente AVENTOS HK se jednostavno montiraju. Kada se opružni mehanizam tačno podesi na težinu i veličinu fronta, front koji se preklapa nagore se uvek pouzdano otvara, zatvara i zaustavlja. I transport je lak: zahvaljujući zatvorenoj poluzi, delovi ne vire izvan frontova.

Jednostavna montaža i podešavanje

Blum_KLA0400_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1
Nema isturenih delova

Kada je poluga zatvorena, delovi ne vire izvan ivica nameštaja. To znatno olakšava transport.

Blum_KLA0136_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1
CLIP mehanizam

Bez alata, jednostavno i brzo - time se odlikuje milion puta provereni CLIP mehanizam.

Blum_KLA0405_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1
Kontinualno podešavanje snage

Precizno podešavanje opružnog mehanizma na težinu fronta se vrši samo akumulatorskim odvijačem. Tako se front drži u svakom položaju.

Blum_KLA0139_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1
3-dimenzionalno podešavanje

Za harmoničan izgled fuga: komforno 3-dimenzionalno podešavanje.

Uputstva za montažu

Pomoćni elementi za ugradnju

Za jednostavnu i tačnu obradu Blumovih proizvoda na raspolaganju su različite mašine za bušenje i postavljanje okova, uređaji za montažu i lekcije za učenje. Za optimalno kretanje potrebna je precizna obrada.

 Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

Blum_KLA0196_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1