Blum_KLA0537_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

SERVO-DRIVE za AVENTOS

Napomene o direktivi za mašine

Direktiva za mašine 2006/42/EG

Nameštaj sa sistemom SERVO-DRIVE za AVENTOS spada pod odrednice direktive za mašine 2006/42/EG, ako se nameštaj koristi za kućnu upotrebu.

U kancelarijskim i komercijalnim prostorima direktiva za mašine treba da se primenjuje i važi kada se nameštaj plasira na tržišta unutar evropskog ekonomskog prostora (EEP) + Švajcarska + Turska.

Norme tj. direktive drugih zemalja pokrivene su TÜV sertifikatom.

Šta da uradite kada treba primeniti direktivu za mašine?

Vi kao proizvođači nameštaja ste u obavezi,

  • da izradite procenu rizika za ugrađeni nameštaj

  • da pripremite i čuvate tehničku dokumentaciju

  • ispunite i potpišete izjavu o usaglašenosti

  • obezbedite CE oznaku na nameštaju (popunite i postavite pločicu sa oznakom tipa)

  • prosledite uputstvo za rukovanje i kopiju izjave o usaglašenosti svojim kupcima na odgovarajućem nacionalnom jeziku kupca.Asia
Europe
Oceania

Podeli ovu stranu


Blum_KLA0537_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1