collage_machinedirective

SERVO-DRIVE

Napomene o direktivi za mašine

Direktiva za mašine 2006/42/EZ

SERVO-DRIVE pogoni za otvaranje / zatvaranje vrata, preklopnih frontova i elemenata na izvlačenje podleže pravilima evropske Direktive za mašine 2006/42/EZ.

S obzirom na smernice Direktive za mašine (izdanje 2.2), pogoni firme Blum predstavljaju kompletnu mašinu.

Ako su SERVO-DRIVE pogoni ugrađeni u nameštaj prema trenutnim Blumovim specifikacijama (Blum katalog, uputstva za upotrebu i montažu), svi zahtevi

Direktive za mašine obuhvaćeni su Blumovom izjavom o usaglašenosti.

Ako nameštaj odstupa od Blumovih specifikacija, osoba koja plasira nameštaj na tržište mora da potvrdi usaglašenost.

 

Napomena: Direktiva za mašine primenjuje se kod plasiranja nameštaja na tržišta unutar evropskog ekonomskog prostora (EEP) + Švajcarska + Turska + Severna Makedonija.

Zahtevi drugih zemalja pokriveni su sertifikatima.

collage_machinedirective