IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Informacije za krajnjeg potrošača

Nažalost, u vašoj zemlji nije moguće da vas oslobodimo obaveze uklanjanja, jer nacionalni zakon u vašoj zemlji oslobađanje od obaveze uklanjanja dozvoljava samo ako dotično preduzeće ima predstavništvo u vašoj zemlji. S obzirom da u vašoj zemlji nemamo predstavništvo, nažalost ne možemo za vas da preuzmemo obavezu uklanjanja. Ovo je obično dužnost uvoznika u vašoj zemlji. O tome možete dobiti informacije od vašeg državnog organa.Asia
Europe
Oceania

Podeli ovu stranu


IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1