SERVO-DRIVE do AVENTOS

Prosty montaż

SERVO-DRIVE do AVENTOS składa się z niewielu elementów, które można bez wysiłku zamontować. Warunkiem jest, by front znajdował się w równowadze. Montaż elementów przebiega prawie bez użycia narzędzi.

Montaż i regulacja

Montaż bez użycia narzędzi

Jednostka napędu jest montowana na lewym siłowniku bez użycia narzędzi.

Montaż włącznika

Włącznik służący do zamykania frontu jest montowany w łatwo dostępnym miejscu w boku korpusu. Po prostu jest on wciskany. Do tego konieczny jest otwór 3/4.

Łatwe uruchomienie

SERVO-DRIVE do AVENTOS można - dzięki jasno zdefiniowanym przyciskom funkcyjnym - prosto i bezpieczenie uruchomić.

SERVO-DRIVE do AVENTOS

Film pokazuje montaż i uruchamianie SERVO-DRIVE do AVENTOS.

SERVO-DRIVE do AVENTOS - informacje na temat konfiguracji

Film przedstawia ostatnie etapy uruchamiania (konfiguracja) SERVO-DRIVE do AVENTOS.

SERVO-DRIVE do AVENTOS HK top

W filmie pokazano poszczególne kroki montażowe, uruchomienie wraz z wykrywaniem błędów, synchronizację i unikanie kolizji SERVO-DRIVE do AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE do AVENTOS HK top - kolizja

W filmie pokazano, jak z pomocą SERVO-DRIVE do AVENTOS HK top zapobiega się kolizji frontów dwóch korpusów umieszczonych w narożniku.

SERVO-DRIVE do AVENTOS HK top - montaż jednostki napędu

W filmie pokazano montaż jednostki napędu SERVO-DRIVE do AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE do AVENTOS HK top - montaż jednostki napędu (wersja krótka)

W filmie pokazano montaż jednostki napędu SERVO-DRIVE do AVENTOS HK top w wersji krótkiej.

SERVO-DRIVE do AVENTOS HK top - synchronizacja

W filmie pokazano synchronizację dwóch jednostek napędu SERVO-DRIVE do AVENTOS HK top, np. w celu połączenia wspólnego frontu nad kilkoma korpusami.

SERVO-DRIVE do AVENTOS HK top - uruchomienie

W filmie pokazano uruchomienie jednostki napędu SERVO-DRIVE do AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE do AVENTOS HK top - uruchomienie z wykrywaniem błędów

W filmie pokazano uruchomienie jednostki SERVO-DRIVE do AVENTOS HK top wraz z wykrywaniem błędów.

SERVO-DRIVE do AVENTOS HK top - zaślepki

W filmie pokazano montaż zaślepek SERVO-DRIVE do AVENTOS HK top.

Pomoce montażowe

Nasze maszyny do nawiercania i osadzania okuć, urządzenia montażowe i matryce zapewniają prostą i precyzyjną obróbkę produktów Blum. Właściwa obróbka, to gwarancja optymalnego ruchu.

 Do wyszukiwarki pomocy montażowych

 Otwórz w katalogu

KLA0366_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1