Zrównoważony rozwój

Wieloletnie zaangażowanie w ochronę środowiska

Naszym niezwykle istotnym celem, a jednocześnie motywacją jest ochrona zasobów naturalnych z myślą o przyszłych pokoleniach. Jesteśmy przekonani, że zrównoważone zarządzanie wymaga, by ekonomia szła w parze z ekologią. Dlatego staramy się działać na rzecz pozytywnego rozwoju społecznego w naszym otoczeniu.

Nasz pierwszy raport na temat zrównoważonego rozwoju

Zainteresowany?

W naszym pierwszym raporcie na temat zrównoważonego rozwoju przedstawiamy, jak rozumiemy zrównoważony rozwój, i informujemy o działaniach, które podejmujemy z myślą o przyszłości.

W ramach naszej codziennej działalności kierujemy się17 celami zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych i uwzględniamy je spoglądając w przyszłość.

Dla nas jako globalnego przedsiębiorstwa ma to dla nas następujące znaczenie:

  • Nasza podstawowa działalność jest ukierunkowana na to, żeby produkować wysokiej jakości, trwałe produkty do różnych zastosowań. Chronimy przy tym zasoby, unikamy negatywnych wpływów na ekosystem ziemi lub kompensujemy je, gdy nie ma innej alternatywy.
  • W przypadku innowacji sprawdzamy, jakie szanse dla nowych produktów, serwisów i modelów biznesowych wynikają w związku z tematyka zrównoważonego rozwoju.
  • Z szacunkiem traktujemy osoby i organizacje w naszym otoczeniu. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas najwyższym dobrem.
  • Dążymy do odpowiedzialnego wzrostu. Ekologiczne i społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju są dla nas równie ważne, jak finansowa kondycja naszej firmy. Dlatego wszystkie te kwestie uwzględniamy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Politykę ekologiczną energetyczną postrzegamy jako nasz obowiązek i nasze zadanie, dlatego na bieżąco poddajemy ją ocenie, chcąc redukować wpływ przedsiębiorstwa na środowisko oraz wykorzystanie naturalnych zasobów, takich jak grunty, powietrze, energia i surowce. Tak jest już od lat.

Pragniemy cały czas optymalizować nasze dotychczasowe dokonania i pozostawać otwartymi na nowe. Dotyczy to również naszych procesów produkcyjnych, ochrony środowiska i oszczędności energii. „Dlatego cały czas optymalizujemy swoje procesy i uwzględniamy zrównoważony rozwój już na etapie rozwoju naszych produktów. We wszystkich obszarach przedsiębiorstwa - a także poza nim - w ramach całego łańcucha produkcyjnego - stawiamy na aktywne działania z zakresu ochrony środowiska i oszczędzania energii. Naszym deklarowanym celem jest aktywne przyczynienie się do realizacji założeń ONZ zatrzymania wzrostu temperatury na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza” wyjaśnia członek zarządu Martin Blum.

Wszelkie działania koncentrują się wokół czterech podstawowych założeń: zwiększenia wydajności energetycznej, redukcji wykorzystania kopalnianych źródeł energii, zmniejszenia emisji CO2 oraz kompensacji emisji, których nie można uniknąć. „Zapewniamy wszystkie potrzebne środki, zasoby i informacje na potrzeby realizacji założonych celów. Jako członek-założyciel projektu „turn-to-zero” – który zrodził się z inicjatywy na rzecz klimatu Klimaneutralitätsbündnis w Voralbergu – zobowiązaliśmy się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w zakresie śladu węglowego do roku 2025", opowiada Philipp Blum, dodając: „Przy realizacji celów z zakresu ochrony środowiska i energii liczy się każdy indywidualny pracownik. Ekologiczna postawa zaczyna się od wyboru filiżanki zamiast plastikowego kubeczka przy automatach do kawy, obejmuje dojazdy do pracy rowerem lub komunikacją publiczną i sięga aż po sortowanie odpadów. Mamy tego pełną świadomość i pracujemy nad tym każdego dnia.“

ISO 14001

Od 1997 roku system zarządzania środowiskowego pomaga systematycznie ulepszać naszą efektywność środowiskową. Odpowiednie działania są na bieżąco włączane do programu ochrony środowiska i realizowane. Przestrzeganie założeń i skuteczność zastosowanych środków jest kontrolowana w ramach audytów.

ISO 50001

Blum posiada certyfikat ISO 50001. W oparciu o konkretne wytyczne ta obowiązująca na całym świecie norma pomaga redukować koszty energii i emisję gazów cieplarnianych.

FSC™

Certyfikacja FSC oznacza, że wszystkie opakowania, materiały drukowane, takie jak katalogi i broszury, oraz płyty wiórowe w zestawach do samodzielnego montażu są wykonane wyłącznie z surowców, które zostały wyprodukowane w ramach ekologicznej oraz akceptowalnej społecznie gospodarki leśnej.

Przegląd wszystkich certyfikatów

To również może Państwa zainteresować

Budowa i eksploatacja zakładów

Oszczędnie gospodarujemy gruntami i w duchu zrównoważonego rozwoju stawiamy na odnawialne źródła energii.

Transport i mobilność

Transport szynowy, koncepcja mobilności dla pracowników

Wykorzystanie zasobów

Dbamy o efektywne wykorzystywanie zasobów i maksymalnie ograniczamy swój wpływ na środowisko.

Budowa i eksploatacja zakładów

Oszczędnie gospodarujemy gruntami i w duchu zrównoważonego rozwoju stawiamy na odnawialne źródła energii.

Transport i mobilność

Transport szynowy, koncepcja mobilności dla pracowników

Wykorzystanie zasobów

Dbamy o efektywne wykorzystywanie zasobów i maksymalnie ograniczamy swój wpływ na środowisko.