SchnittstellezuOnlineShops02

Interfejs do sklepów internetowych

Prześlij zestawienia do dystrybutora

Aby ułatwić proces zamawiania przy zakupie okuć online, oferujemy interfejs do sklepów internetowych dystrybutorów okuć. Specyfikacje ustalone przy pomocy konfiguratora produktu lub korpusu można dzięki temu bezpośrednio eksportować do odpowiedniego systemu zamówień.

Zalety dla stolarza

  • Transmisja kompletnych list okuć bezpośrednio do sklepu internetowego dystrybutora - bez ręcznego wprowadzania danych

  • Oszczędność czasu w porównaniu do zamówienia przez e-mail lub faks

  • Szybkie wyszukiwanie poszczególnych artykułów

Zalety dla dystrybutorów okuć

  • Uproszczenie całego procesu zamawiania

  • Bezpośredni transfer kompletnych zestawień artykułów do Państwa sklepu internetowego

  • Zredukowany nakład pracy przy przetwarzaniu zamówień klientów

Przegląd zawartości i funkcji

Moje projekty / Moje zamówienia

W „Moje projekty“ i „Moje zamówienia“ można dokładnie przyporządkować różne zestawienia do Państwa projektów i zleceń. Bardzo praktyczne: Zapisane konfiguracje można w każdej chwili wykorzystać ponownie, dopasować lub skopiować.

Transmisja danych do dystrybutora

Specyfikacje produktów generowane z konfiguratora produktu lub konfiguratora korpusu można przesłać do systemu zamówień, wybranych dystrybutorów, jednym kliknięciem myszy.

Zakończenie zamówienia

U dystrybutora widoczna jest cena i dostępność.
Tutaj można zakończyć zamówienie.

Partner Blum

Interfejs do sklepów internetowych prezentuje praktyczne korzyści naszych konfiguratorów dla zarejestrowanych użytkowników. Zarejestrujcie się Państwo online, aby uzyskać osobiste dane dostępu lub skorzystajcie z następującego formularza kontaktowego.

SchnittstellezuOnlineShops02