Impressum

Nazwa & Dane kontaktowe oferenta

Blum Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 16

62-020 JASIN K/SWARZĘDZA
POLAND

Telefon +48 61 895 1900
E-mail


Numer w rejestrze handlowym i sąd rejestracyjny

KRS: 0000085986


Numer identyfikacji podatkowej

PL7790016601


Przedmiot działalności firmy

1 25, 72, Z, PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW
2 25, 73, Z, PRODUKCJA NARZEDZI
3 46, 90, Z, SPRZEDAZ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
4 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
5 52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
6 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI
7 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
8 82, 92, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z PAKOWANIEM