LBX0212_DT_FRD_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Polityka jakościowa

Chcemy doskonalić jakość naszych produktów i usług dzięki ciągłemu rozwojowi procesów. Pozwoli to na zabezpieczenie przyszłości naszego przedsiębiorstwa.

Ukierunkowanie na klienta

Za sprawą naszych produktów, usług i procesów staramy się tworzyć wartość dodaną oraz korzyści dla naszych klientów. Dokładamy starań, aby ujmować klientów i partnerów wynikami naszej pracy, innowacjami oraz jakością, chcąc rozwijać te obszary wspólnie z nimi.

Innowacyjność

Nasze innowacje powstają w ramach aktywnego, indywidualnego badania potrzeb naszych klientów. W równym stopniu dotyczy to naszych produktów, jak i usług oraz procesów. Wynikająca z tego wiedza i doświadczenia tworzą podwaliny naszej jakości - przez cały okres użytkowania mebla. ​

Ciągłe doskonalenie

Chęć stałej optymalizacji i badania granic jest tym, co nas napędza. Szczere opinie naszych klientów i partnerów są podstawą ciągłego doskonalenia naszych procesów i tym samym wyników naszej pracy. ​

Ukierunkowanie na pracowników

Duży wpływ na sukces naszego przedsiębiorstwa ma identyfikowanie się z nim i wysoka motywacja naszych pracowników. Atmosfera wzajemnego zaufania i otwartego dialogu pomaga nam w ciągłym rozwijaniu swoich umiejętności. Swoją pracą każdy pracownik wnosi wkład w jakość Blum, do dbania o którą jest zobowiązany. ​

LBX0212_DT_FRD_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1