Blum_IMG0704

Wykorzystanie zasobów

Innowacje, wysokie standardy jakościowe i ciągłe doskonalenie to nasze nadrzędne maksymy. Nie odnoszą się one wyłącznie do produktów i procesów produkcyjnych, lecz również do wykorzystania zasobów oraz zamykania obiegów. Na cykl życia danego produktu patrzymy zawsze całościowo - od zakupu aż po możliwie pełny recycling. Na etapie projektowania tworzymy podstawy do efektywnego wykorzystania surowców. W naszych procesach dbamy o oszczędne gospodarowanie zasobami i staramy się możliwie ograniczać wpływ na środowisko naturalne.

Blum_IMG0704