IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Polityka ekologiczna i energetyczna

Ochrona naturalnego obrazu życia z myślą o przyszłych pokoleniach jest naszym ważnym zadaniem, jak i motywacją. Jesteśmy przekonani, że zrównoważone gospodarowanie jest możliwe tylko, gdy ekonomia idzie w parze z ekologią. Dlatego we wszystkich obszarach naszego przedsiębiorstwa, a także poza nim w ramach całego łańcucha produkcyjnego, stawiamy na aktywne działania z zakresu ochrony środowiska i oszczędności energii. W związku z tym inwestujemy w wydajne procesy i infrastrukturę techniczną. Dzięki koncepcjom inteligentnych budynków i magazynów ograniczamy zużycie gruntów i ziemi.

Partnerzy

Za sprawą naszych produktów i usług chcemy tworzyć długoterminowe wartości i korzyści dla naszych partnerów, klientów oraz użytkowników mebli. Dlatego z pełną konsekwencją śledzimy aspekty środowiskowe i energetyczne w ramach całego łańcucha tworzenia wartości oraz w obszarze naszych lokalizacji. Na zasadach równoprawnej, osobistej wymiany chcemy wspólnie z partnerami nieprzerwanie identyfikować obszary działania na rzecz dalszej ochrony środowiska i zasobów oraz je realizować.

Innowacje

Nasze innowacje powstają w ramach aktywnego, indywidualnego badania potrzeb naszych klientów. W równym stopniu dotyczy to naszych produktów, jak i usług oraz procesów. Już na etapie projektowania tworzymy podstawy do możliwie efektywnego wykorzystania zasobów. Uwzględniamy przy tym cały cykl życia naszych produktów, począwszy od zakupu, przez długi okres użytkowania aż do możliwie pełnego recyclingu. Kierując się chęcią projektowania produktów wysokiej jakości i przede wszystkim długowiecznych aktywnie wnosimy wkład w ochronę środowiska.

Ciągłe doskonalenie

Chęć ciągłego doskonalenia i badania granic jest tym, co nas napędza. Również w zakresie naszego wpływu na środowisko oraz wykorzystania zasobów. Kształtując proces ciągłego doskonalenia i realizując wszystkie nasze procesy dbamy o możliwie wydajne wykorzystanie zasobów naturalnych i staramy się maksymalnie ograniczać wpływ na środowisko.

Pracownicy

Duży wpływ na sukces naszego przedsiębiorstwa ma identyfikowanie się z nim i wysoka motywacja naszych pracowników. W zakresie realizacji naszych celów środowiskowych oraz energetycznych indywidualny wkład w ochronę zasobów i środowiska może oraz powinien wnosić każdy pracownik - zarówno w zakładzie, jak i w czasie drogi do pracy. W atmosferze wzajemnego zaufania i otwartego dialogu chcemy pracować wspólnie, aby w najlepszy możliwy sposób osiągnąć nasze cele środowiskowe i energetyczne.

Polityka środowiskowa i energetyczna jest zarówno naszym zadaniem, jak i zobowiązaniem, by nieprzerwanie weryfikować oraz zmniejszać wpływ zakładu na środowisko, a także zużycie zasobów naturalnych, takich jak ziemia, powietrze, energia i surowce. Zapewniamy informacje, środki finansowe i inne zasoby, potrzebne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Spełniamy przy tym obowiązujące przepisy i wiążące nas zobowiązania. Opowiadamy się za otwartym dialogiem z zewnętrznymi interesariuszami w zakresie uzasadnionych roszczeń związanych z ochroną środowiska.

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1