Naszym niezwykle istotnym celem, a jednocześnie motywacją jest ochrona zasobów naturalnych z myślą o przyszłych pokoleniach. Jesteśmy przekonani, że zrównoważone zarządzanie wymaga, by ekonomia szła w parze z ekologią. Dlatego we wszystkich obszarach naszego przedsiębiorstwa, a także poza nim - w ramach całego łańcucha produkcyjnego - stawiamy na aktywne działania z zakresu ochrony środowiska i oszczędzania energii. W związku z tym realizujemy konieczne inwestycje w wydajniejsze procesy i infrastrukturę techniczną. Dzięki funkcjonalnym koncepcjom budynków i magazynów ograniczamy zużycie gruntów.

Partnerzy

Za sprawą naszych produktów oraz usług chcemy tworzyć wartości i korzyści o długoterminowym charakterze dla naszych partnerów, klientów oraz użytkowników mebli. Dlatego z pełną konsekwencją śledzimy aspekty środowiskowe i energetyczne w ramach całego łańcucha tworzenia wartości oraz w otoczeniu naszych zakładów. W ramach bliskiej, prowadzonej na równych zasadach współpracy chcemy wspólnie z partnerami identyfikować oraz realizować działania na rzecz ochrony środowiska i zasobów.

Innowacje

Nasze innowacje powstają w ramach aktywnego badania indywidualnych potrzeb klientów. Taką zasadą kierujemy się zarówno w przypadku naszych produktów, usług, jak i procesów.​ Już na etapie prac rozwojowych kładziemy nacisk na możliwie najefektywniejsze wykorzystanie zasobów. Uwzględniamy przy tym cały cykl życia naszych produktów, począwszy od zakupu, przez długi okres eksploatacji, aż do możliwie pełnego recyclingu. Stawiając sobie za cel projektowanie produktów wysokiej jakości i przede wszystkim trwałych, aktywnie wnosimy wkład w ochronę środowiska.

Ciągłe doskonalenie

Napędza nas chęć ciągłego doskonalenia i badania granic. Również w zakresie naszego wpływu na środowisko oraz wykorzystania zasobów. Kształtując proces ciągłego doskonalenia i realizując wszystkie nasze procesy dbamy o możliwie wydajne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz staramy się maksymalnie ograniczać wpływ na środowisko.

Pracownicy

Duży wpływ na sukces naszego przedsiębiorstwa ma identyfikowanie się z nim i wysoka motywacja naszych pracowników. Każdy pojedynczy zatrudniony może i powinien wnosić swój indywidualny wkład w ochronę zasobów oraz środowiska w ramach realizacji naszych celów środowiskowych i energetycznych - zarówno w czasie pracy w zakładzie, jak i w drodze do niej. Chcemy wspólnie realizować cele ekologiczne i energetyczne w atmosferze wzajemnego zaufania oraz otwartego dialogu.

Politykę ekologiczną i energetyczną postrzegamy jako nasze zobowiązanie i nasze zadanie, dlatego na bieżąco poddajemy ją ocenie, chcąc redukować wpływ przedsiębiorstwa na środowisko oraz wykorzystanie naturalnych zasobów, takich jak grunty, powietrze, energia i surowce. Zapewniamy informacje, środki finansowe i inne zasoby, potrzebne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Przestrzegamy przy tym obowiązujących przepisów i wiążących nas zobowiązań. Opowiadamy się za otwartym dialogiem z zewnętrznymi grupami interesów w zakresie uzasadnionych oczekiwań związanych z ochroną środowiska.

To również może Państwa zainteresować

Budowa i eksploatacja zakładów

Oszczędnie gospodarujemy gruntami i w duchu zrównoważonego rozwoju stawiamy na odnawialne źródła energii.

Transport i mobilność

Transport szynowy, koncepcja mobilności dla pracowników

Wykorzystanie zasobów

Dbamy o efektywne wykorzystywanie zasobów i maksymalnie ograniczamy swój wpływ na środowisko.

Budowa i eksploatacja zakładów

Oszczędnie gospodarujemy gruntami i w duchu zrównoważonego rozwoju stawiamy na odnawialne źródła energii.

Transport i mobilność

Transport szynowy, koncepcja mobilności dla pracowników

Wykorzystanie zasobów

Dbamy o efektywne wykorzystywanie zasobów i maksymalnie ograniczamy swój wpływ na środowisko.