Blum_Containerstapler_Werk7

Transport i mobilność

Transport samochodowy jest według Europejskiej Agencji Środowiskadrugim największym producentem CO2, który odpowiada za 28% emisji. Zespół logistyki transportu od lat pracuje nad organizacją ekologicznych dostaw koleją. Z myślą o pozostawianiu możliwie najmniejszego śladu węglowego przewozimy produkty do 125 krajów świata możliwie wydajnie.

Po torach w świat

Dzięki własnej bocznicy kolejowej w zakładzie nr 7 w Dornbirn i połączeniu z terminalem w Wolfurcie oraz kilku koncepcjom kolejowym, pozwalającym uniknąć przewożenia pustych kontenerów w drodze powrotnej, okucia trafiają do klientów na całym świecie w sposób zasobooszczędny.

Przy ścisłej współpracy z austriackimi kolejami co tydzień między Dornbirn a Wolfurtem kursuje 8 zestawów kolejowych, co daje około 5 300 kontenerów w skali roku, które poruszają się nie po drogach, a po szynach. To jedno rozwiązanie pozwala odciążyć ruch drogowy o około 7 000 przejazdów w skali roku i zaoszczędzić rocznie 138 ton CO2.

Dzięki wszystkim działaniom podejmowanym w logistyce udało nam się obniżyć emisję CO2 w związku z wszystkimi transportami w Austrii o 28 %, przy czym za połowę tej wartości odpowiadają rozwiązania z wykorzystaniem kolei, które pozwalają zaoszczędzić 12 097 ton CO2.

Już połowa floty ciężarowej jest neutralna węglowo

Prawie połowa z naszych 13 ciężarówek, które w Voralbergu kursują wahadłowo między naszymi 8 zakładami i przewożą zarówno półprodukty, jak i gotowe wyroby, są zasilane biogazem pochodzącym z Vorarlbergu. W porównaniu ze zwykłymi samochodami ciężarowymi z silnikiem diesla udało się w ten sposób zredukować emisję sadzy o ponad 90 %, natomiast tlenków azotu o około 30 %. Dodatkowo ciężarówki napędzane gazem są cichsze i powodują mniejszy hałas. Biogaz tankujemy u naszych lokalnych partnerów.

Koncepcja mobilności dla pracowników

Zachęcamy pracowników, żeby drogę do pracy pokonywali nie samochodem lecz pociągiem, autobusem, rowerem lub pieszo. Jeśli jednak dojazd samochodem jest nieunikniony, wspieramy wspólne przejazdy zatrudnionych. Naszym celem jest zwiększenie udziału takich form dojazdu do zakładów w najbliższych latach z prawie 40 % do 60%, co pozytywnie wpłynie zarówno na zdrowie pracowników, jak i środowisko. Do tego na bieżąco analizujemy mobilność pracowników i jesteśmy w bliskim kontakcie z lokalnymi przewoźnikami oraz gminami. W ramach komunikacji wewnątrzzakładowej do dyspozycji pracowników są rowery firmowe, a ponadto 1/3 naszych samochodów osobowych jest wyposażona w napęd elektryczny.

Zrównoważona mobilność zmniejsza szkodliwe dla klimatu i zdrowia emisje gazów cieplarnianych, drobnego pyłu, hałasu oraz mikroplastiku. Do tego chcemy odciążyć drogi i mieszkańców oraz pozostawić ulice wolne dla tych, którzy nie mają innej alternatywy. Aby wspierać takie działania, oferujemy pakiet zrównoważonych ofert. Przykładowo opłacamy załodze bilet roczny na komunikację regionalną. W ten sposób wspieramy zrównoważoną mobilność nie tylko w drodze do pracy. Wszyscy pracownicy mogą przez cały rok podróżować bezpłatnie autobusami i koleją w Voralbergu - do pracy oraz w czasie wolnym. Dzięki programowi leasingu Blum dopłaca do zakupu nowych rowerów - dodatkowo do wsparcia oferowanego przez państwo.

Ponadto pracownicy, którzy korzystają ze zrównoważonych form dojazdu do pracy, zbierają ekopunkty, które potem mogą wymienić na vouchery do naszych regionalnych partnerów. Taki system premiowania to dodatkowa pozytywna forma motywacji zatrudnionych. W zamian za te wszystkie udogodnienia nasi pracownicy rezygnują z przysługującego im prawa do miejsca parkingowego. Wszystkie te działania wymagają zaangażowania każdej ze stron. Tylko w ten sposób uda nam się w dłuższej perspektywie czasu zredukować ilość potrzebnych miejsc parkingowych dla pracowników.

Blum_Containerstapler_Werk7