IMG2540_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Тънки фронтове - EXPANDO T

Помощ при проектиране, приложение и маркетинг

EXPANDO T за тънки фронтове

Този филм показва монтажа на тънки фронтове с EXPANDO T. Показан е начина на закрепване на CLIP top BLUMOTION 155°, AVENTOS HK top и LEGRABOX.

EXPANDO T за тънки фронтове - къса версия

Този филм показва монтажа на тънки фронтове с EXPANDO T.

IMG2540_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1