TANDEM

Удобна настройка и лесен монтаж

MOVENTO Ви предлага разнообразна програма с много възможности. При това обработката винаги е еднаква.

Монтаж с съединителна техника

С технологията с фиксатор за повдигане окачвате и сваляте чекмеджето светкавично. Вграденият фиксатор за повдигане предотвратява евентуално разхлабване. Благодарение на настройката по височина се допуска до 3 мм изравняване. С настройката по наклон фронтът се насочва паралелно към предния кант на корпуса.

Монтаж с технология с фиксатори

Поставяте водача към чекмеджето, изтегляте нагоре и готово. Вграденият фиксатор предотвратява евентуално разхлабване на водача. За изключително кратко време може да бъде направена фина настройка. Настройката по височина без инструменти позволява изравняване до 2.5 мм. Фронтът се поставя без усилие, благодарение на вградената настройка по наклон.

A_TANSK_M_3_MO_BAU_#SALL_#AQU_#V1

Регулиране на страница

A_TAN551_H_1_MO_BAU_#SALL_#AQU_#V1

Настройка на височината

A_560HFAZ_N_1_MO_BAU_#SALL_#APR_#V2

Настройка на наклон при пълно изтегляне

A_TAN551_A_1_MO_BAU_#SALL_#APR_#V2

Защита от изваждане

Сигурна помощ във всяка работна стъпка

За системата водачи TANDEM ви предлагаме прецизни услуги и монтажни приспособления. Подкрепяме Ви по време на целия работен процес: Нашите E-SERVICES са във Ваша помощ при проектиране, конструиране и избор на продукт. В програмата си предлагаме наред с машините за пробиване и обков, също така и шаблони за отвори. Например за TANDEM с фиксатор за повдигане, както и за TANDEМ с реглаж на челото.

Приспособления за монтаж

За системата водачи TANDEM ви предлагаме прецизни услуги и монтажни приспособления. Подкрепяме Ви по време на целия работен процес: Нашите E-SERVICES са във Ваша помощ при проектиране, конструиране и избор на продукт. В програмата си предлагаме наред с машините за пробиване и обков, също така и шаблони за отвори. Например за TANDEM с фиксатор за повдигане, както и за TANDEМ с реглаж на челото.

 Към избора на монтажни инструменти

 Отваряне на каталога

ME14726251_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1