TIP-ON BLUMOTION за MOVENTO

Специфични продуктови детайли

Основа на механичната система на отваряне е специално разработеният водач MOVENTO. С различните варианти на TIP-ON BLUMOTION могат да се реализират различни номинални дължини и диапазони на тегло. Всички допълнителни компоненти са универсално използваеми.

Корпусна шина

Класове на натоварване Номинални дължини
40
270 - 600
270 - 600
60
450 - 750
450 - 750

Комплект механизъм и увличаща планка

Номинална дължина Диапазон на теглото Механизъм Цветови код
270-320 mm
≤10 kg> 10-20 кg
S0S1
БялоСветло сиво
350-750 mm
≤20 kg15–40 kg35-60 kg
L1L3L5
Светло сивоПрашно сивоЧерен

TIP-ON BLUMOTION-помощ при избор

За оптимална функция на отваряне и затваряне е важна употребата на препоръчания TIP-ON BLUMOTION-механизъм. Използвайте продуктовия ни конфигуратор за избор на правилни обкови.

Стартиране на продуктов конфигуратор

В допълнение тази брошура предлага полезна информация за избор на механизми:
DL Link FO-081

Синхронизация

За оптимална функция и повишаване обхвата на действие препоръчваме употребата на синхронизация. Това става посредством синхронизиращ вал

Област на отваряне със и без синхронизация.

Синхронизиращ вал със синхронизиращ адаптер за вътрешна ширина ≥ 314 mm

Едностранна синхронизация за оразмеряване на вътрешни ширини от 265 – 313 mm

Би могло да се интересувате и от това

SERVO-DRIVE

Електрическата система за отваряне

Продуктов конфигуратор

Бързо и лесно намиране на правилни решения за обков, зареждане на CAD-данни и поръчка при търговския представител.

MOVENTO

Изисканата система водачи

SERVO-DRIVE

Електрическата система за отваряне

Продуктов конфигуратор

Бързо и лесно намиране на правилни решения за обков, зареждане на CAD-данни и поръчка при търговския представител.

MOVENTO

Изисканата система водачи