SERVO-DRIVE за AVENTOS

Лесен монтаж

SERVO-DRIVE за AVENTOS се състои от малко компоненти, които се монтират без усилие. Условието е, че фронтът е в равновесно положение. Монтажът на компонентите протича почти без необходимостта от инструменти.

Монтаж и настройка

Монтаж без инструменти

Двигателят се монтира върху левия силов механизъм, без употребата на инструменти. При AVENTOS HK е необходим специален двигател с адаптерна пластина.

Монтаж на превключвателя

Превключвателят за затваряне на фронта е позициониран в долната част на корпусната страна и се достига лесно. Просто натиснете. Нужният отвор е само 3/4.

Лесна експлоатация

Благодарение на точно определени функционални бутони SERVO-DRIVE за AVENTOS може да се настрои лесно и безопасно.

Видео за монтажа

SERVO-DRIVE възможности за монтаж

Този филм показва безброй възможности за употребата на SERVO-DRIVE в комбинация с различните продукти.

SERVO-DRIVE за AVENTOS - информация за настройка

Този филм показва последната стъпка на експлоатация (информация за настройката) на SERVO-DRIVE за AVENTOS.

SERVO-DRIVE за AVENTOS

Този филм показва монтажа и въвеждането в експлоатация на SERVO-DRIVE за AVENTOS.

Приспособления за монтаж

За лесен и точен монтаж на продуктите Blum на разположение са различни машини за пробиване и обков, уреди за монтаж и шаблони. Защото перфектното движение изисква прецизна изработка.

 Към избора на монтажни инструменти

 Отваряне на каталогаAsia
Europe
Oceania

Споделяне на страница


KLA0366_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1