SERVO-DRIVE за AVENTOS

Лесен монтаж

SERVO-DRIVE за AVENTOS се състои от малко компоненти, които се монтират без усилие. Условието е, че фронтът е в равновесно положение. Монтажът на компонентите протича почти без необходимостта от инструменти.

Монтаж и настройка

Монтаж без инструменти

Двигателят се монтира върху левия силов механизъм, без употребата на инструменти.

Монтаж на превключвателя

Превключвателят за затваряне на фронта е позициониран в долната част на корпусната страна и се достига лесно. Просто натиснете. Нужният отвор е само 3/4.

Лесна експлоатация

Благодарение на точно определени функционални бутони SERVO-DRIVE за AVENTOS може да се настрои лесно и безопасно.

Видео за монтажа

SERVO-DRIVE за AVENTOS

Този филм показва монтажа и въвеждането в експлоатация на SERVO-DRIVE за AVENTOS.

SERVO-DRIVE за AVENTOS - информация за настройка

Този филм показва последната стъпка на експлоатация (информация за настройката) на SERVO-DRIVE за AVENTOS.

SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top

Това видео показва отделните стъпки, въвеждането в експлоатация, вкл.разпознаване на грешки, синхронизация и предотвратяване на сблъсък на SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top - декоративни капачки

Това видео показва монтажа на декоративните капачки на SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top - експлоатация

Това видео показва монтажа на силовия механизъм на SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top - експлоатация с разпознаване на грешки

Това видео показва експлоатацията на SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top, включително разпознаване на грешки.

SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top - монтаж на силов механизъм

Това видео показва монтажа на силовия механизъм на SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top - монтаж на силов механизъм (кратка версия)

Това видео показва в кратка версия монтажа на силовия механизъм на SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top - сблъсък

Това видео показва предотвратяването на сблъсък на фронтове с монтирани два корпуса под един ъгъл със SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top - синхронизация

Това видео показва синхронизацията на два силови механизма на SERVO-DRIVE заAVENTOS HK top, например за свързване на фронт с повече корпуси.

Приспособления за монтаж

За лесен и точен монтаж на продуктите Blum на разположение са различни машини за пробиване и обков, уреди за монтаж и шаблони. Защото перфектното движение изисква прецизна изработка.

 Към избора на монтажни инструменти

 Отваряне на каталога

KLA0366_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1