Видео за монтажа

AVENTOS HK-XS възможности за настройка
В тази последователност са показани възможностите за настройка на фронта по височина, странично и дълбочина.
AVENTOS HK-XS
Този филм показва лесния монтаж на AVENTOS HK-XS, настройката на силовия механизъм, както и триизмерната възможност за настройка на CLIP top BLUMOTION.
AVENTOS HK-ХS - кратко видео
Това кратко видео показва движението и безстепенното задържане на AVENTOS HK-XS.
AVENTOS - видео
Основна информация за развитието на AVENTOS