AVENTOS HK-XS

Помощ при проектиране, приложение и маркетинг

Видео за монтажа

AVENTOS HK-XS

Този филм показва лесния монтаж на AVENTOS HK-XS, настройката на силовия механизъм, както и триизмерната възможност за настройка на CLIP top BLUMOTION.

AVENTOS HK-XS възможности за настройка

В тази последователност са показани възможностите за настройка на фронта по височина, странично и дълбочина.

AVENTOS HK-ХS - кратко видео

Това кратко видео показва движението и безстепенното задържане на AVENTOS HK-XS.

AVENTOS image video

Background information on the development of AVENTOS

KLA0516