Видеа

AVENTOS HK – ограничител на ъгъла на отваряне
Това видео показва настройката на вградения ограничител на ъгъла на отваряне при AVENTOS HK top.
AVENTOS HK top - силов механизъм с предварително монтирани самонарезни винтове
Това видео показва монтажа на силовия механизъм с предварително монтирани самонарезни винтове за AVENTOS HK top.
AVENTOS HK – решение за сигурност
Това видео показва отварянето на рамото на лоста с решение за сигурност за AVENTOS HK top.
AVENTOS HK – настройка на силов механизъм
Това видео показва настройката на силовия механизъм при AVENTOS HK top. Ако силовият механизъм е настроен според теглото на фронта, клапващата врата застава във всяка желана позиция.
AVENTOS HK top
Това видео показва монтажа на два различни типа силов механизъм, решението за сигурност, закрепването на фронта, монтирането на покривни капачки, настройката на силовия механизъм, на фугата и на ограничителя на ъгъла на отваряне.
AVENTOS HK top - силов механизъм с винтове за ПДЧ
Това видео показва монтажа на силовия механизъм с предварително монтирани самонарезни винтове, вкл. избор на позиция за AVENTOS HK top.
EXPANDO T за тънки фронтове
Този филм показва монтажа на тънки фронтове с EXPANDO T. Показан е начина на закрепване на CLIP top BLUMOTION 155°, AVENTOS HK top и LEGRABOX.
SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top - синхронизация
Това видео показва синхронизацията на два силови механизма на SERVO-DRIVE заAVENTOS HK top, например за свързване на фронт с повече корпуси.
SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top - декоративни капачки
Това видео показва монтажа на декоративните капачки на SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top - монтаж на силов механизъм (кратка версия)
Това видео показва в кратка версия монтажа на силовия механизъм на SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top - експлоатация с разпознаване на грешки
Това видео показва експлоатацията на SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top, включително разпознаване на грешки.
SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top - сблъсък
Това видео показва предотвратяването на сблъсък на фронтове с монтирани два корпуса под един ъгъл със SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top
Това видео показва отделните стъпки, въвеждането в експлоатация, вкл.разпознаване на грешки, синхронизация и предотвратяване на сблъсък на SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top - експлоатация
Това видео показва монтажа на силовия механизъм на SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top - монтаж на силов механизъм
Това видео показва монтажа на силовия механизъм на SERVO-DRIVE за AVENTOS HK top.
AVENTOS - видео
Основна информация за развитието на AVENTOS
Presentation video for AVENTOS HF, HS, HL and HK top
Presentation of the AVENTOS lift systems HF, HS, HL and HK top
AVENTOS HK top short film
This short film shows the motion, the variable stop and the different cover cap colours of AVENTOS HK top.
AVENTOS top - трейлър
Трейлърът за AVENTOS top показва единния дизайн на видовете клапване, компактната програма и лесния монтаж. Всички клапващи механизми могат да се комбинират помежду си и да се реализират в различни корпусни размери и материали на фронта.