MERIVOBOX

Лесно постигате прецизни резултати.

Последователната концепция на платформата позволява бързо и лесно реализиране на всякакъв вариант на MERIVOBOX. Бокс системата разполага с опростени, добре обозначени и лесни за изпълнение 3-измерни възможности за настройка, при които всички царги са еднакви.

Монтаж, настройка и демонтаж

Нулева позиция на фронта

Предната част винаги щраква на място в една и съща позиция по подразбиране. Точната нулева позиция редуцира настройката до минимум за бърза и еднаква фуга с незначителни действия.

Възможности за триизмерна настройка

Новата бокс система разполага с настройка по височина, страна и наклон. Чрез възможност за прецизна настройка постигате точната фуга.

Лесен монтаж и демонтаж на челото

Лесно защипвате фронта - дори когато чекмеджето е затворено. Благодарение на задържащата позиция демонтирането на фронта е без усилие, и то само от едно лице.

Инструкции за монтаж

MERIVOBOX Чекмеджета N, M, K

MERIVOBOX настройка

MERIVOBOX modular с BOXCAP

MERIVOBOX modular с рейлинг

Монтаж на MERIVOBOX modular с BOXCOVER

Монтаж на MERIVOBOX за TIP-ON BLUMOTION

Монтаж на MERIVOBOX-странична стабилизация

Монтаж на MERIVOBOX-вътрешно чекмедже

Монтаж на MERIVOBOX вътрешен изтеглящ механизъм с напречен рейлинг

Монтаж на MERIVOBOX вътрешен изтеглящ механизъм с нисък елемент за вграждане

Демонтаж на MERIVOBOX modular с рейлинг

Демонтаж на MERIVOBOX modular с BOXCAP

Демонтаж на MERIVOBOX modular с BOXCOVER

Монтаж на MERIVOBOX вътрешен изтеглящ механизъм с висок елемент за вграждане

Приспособления за монтаж

За лесен и точен монтаж на продуктите Blum на разположение са различни машини за пробиване и обков, уреди за монтаж и шаблони. Защото оптималното движение изисква прецизна изработка.

 Към избора на монтажни инструменти

ME11175239_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1