MINIPRESS top

Изберете машината за индивидуалните Ви нужди

MINIPRESS Ви подпомага при ефективната обработка на обкови Blum. Внедрявате MINIPRESS top в обичайните Ви работни процеси - с или без EASYSTICK. MINIPRESS top се предлага в четири различни модификации, ориентирани към Вашето работно ежедневие.

В комбинация с EASYSTICK...

В комбинация с EASYSTICK MINIPRESS top е Вашия оптимален работен пакет за всякакви пробивни операции на корпуси, врати и фронтове.

Повече за EASYSTICK

MINIPRESS top с EASYSTICK и хоризонтален пробивен агрегат

Преимуществата с един поглед:

 • EASYSTICK-системата за обков
 • Автоматично задаване на позиции за отвори
 • Автоматично определяне на X- и Y-оси
 • точни отвори за свързващ елемент с хоризонталният пробивен агрегат
 • Прехвърляне на данни за проектиране от корпусния конфигуратор и директно обработване върху MINIPRESS top
 • Удобна и лесна смяна на пробивните глави

MINIPRESS top с EASYSTICK

Преимуществата с един поглед:

 • EASYSTICK-системата за обков
 • Автоматично задаване на позиции за отвори
 • Автоматично определяне на X- и Y-оси
 • Прехвърляне на данни за проектиране от корпусния конфигуратор и директно обработване върху MINIPRESS top
 • Удобна и лесна смяна на пробивните глави

MINIPRESS top и хоризонтален пробивен агрегат

Преимуществата с един поглед:

 • Вертикално и хоризонтално пробиване, както и възможност за избор на обкови Blum
 • Лесна настройка на размери посредством удобна смяна на приспособления
 • Удобна и лесна смяна на пробивните глави
 • Лесно избиране на позиция чрез бърза и без инструменти смяна на вече регулирани линеали

MINIPRESS top

Преимуществата с един поглед:

 • Вертикално и хоризонтално пробиване, както и възможност за избор на обкови Blum
 • Лесна настройка на размери посредством удобна смяна на приспособления
 • Удобна и лесна смяна на пробивните глави
 • Лесно избиране на позиция чрез бърза и без инструменти смяна на вече регулирани линеали

MINIPRESS top с EASYSTICK и хоризонален пробивен агрегат MINIPRESS top с EASYSTICK   MINIPRESS top
Основно оборудване
 
 
EASYSTICK
Ограничителна система
 
 
 
Автоматично определяне на пробивни позиции
 
 
 
Автоматично определяне на X- и Y-оси
 
 
 
Хоризонтален пробивен агрегат
 

Би могло да се интересувате и от това

EASYSTICK

Новото измерение при обработка

Корпусен конфигуратор

Подкрепа от проектиране до изработка

Шаблони и монтажни инструменти

Практичният помощник при монтажа

EASYSTICK

Новото измерение при обработка

Корпусен конфигуратор

Подкрепа от проектиране до изработка

Шаблони и монтажни инструменти

Практичният помощник при монтажа