Blum_MINIPRESStop_ME206875

MINIPRESS top

Изберете машината за индивидуалните Ви нужди

MINIPRESS Ви подпомага при ефективната обработка на обкови Blum. Внедрявате MINIPRESS top в обичайните Ви работни процеси - с или без EASYSTICK. MINIPRESS top се предлага в четири различни модификации, ориентирани към Вашето работно ежедневие.

В комбинация с EASYSTICK...

В комбинация с EASYSTICK MINIPRESS top е Вашия оптимален работен пакет за всякакви пробивни операции на корпуси, врати и фронтове.

 Повече за EASYSTICK

MINIPRESS top с EASYSTICK и хоризонтален пробивен агрегат

Преимуществата с един поглед:

 • EASYSTICK-системата за обков

 • Автоматично задаване на позиции за отвори

 • Автоматично определяне на X- и Y-оси

 • точни отвори за свързващ елемент с хоризонталният пробивен агрегат

 • Прехвърляне на данни за проектиране от корпусния конфигуратор и директно обработване върху MINIPRESS top

 • Удобна и лесна смяна на пробивните глави

MINIPRESS top с EASYSTICK

Преимуществата с един поглед:

 • EASYSTICK-системата за обков

 • Автоматично задаване на позиции за отвори

 • Автоматично определяне на X- и Y-оси

 • Прехвърляне на данни за проектиране от корпусния конфигуратор и директно обработване върху MINIPRESS top

 • Удобна и лесна смяна на пробивните глави

MINIPRESS top и хоризонтален пробивен агрегат

Преимуществата с един поглед:

 • Вертикално и хоризонтално пробиване, както и възможност за избор на обкови Blum

 • Лесна настройка на размери посредством удобна смяна на приспособления

 • Удобна и лесна смяна на пробивните глави

 • Лесно избиране на позиция чрез бърза и без инструменти смяна на вече регулирани линеали

MINIPRESS top

Преимуществата с един поглед:

 • Вертикално и хоризонтално пробиване, както и възможност за избор на обкови Blum

 • Лесна настройка на размери посредством удобна смяна на приспособления

 • Удобна и лесна смяна на пробивните глави

 • Лесно избиране на позиция чрез бърза и без инструменти смяна на вече регулирани линеали

MINIPRESS top с EASYSTICK и хоризонален пробивен агрегат MINIPRESS top с EASYSTICK   MINIPRESS top
Основно оборудване
    EASYSTICK
Ограничителна система
 
    Автоматично определяне на пробивни позиции  
    Автоматично определяне на X- и Y-оси  
    Хоризонтален пробивен агрегат  
Blum_MINIPRESStop_ME206875