Уреди за монтаж

Помощ при проектиране, приложение и маркетинг

BOXFIX E-L
Този филм показва как функционира BOXFIX E-L.
BOXFIX E-T
Този филм показва фунциите на BOXFIX E-T.
BOXFIX P Общ филм
Този филм показва начина на действие на BOXFIX P за обработка на LEGRABOX и TANDEMBOX.
BOXFIX P Обработка на LEGRABOX
Този филм показва обработката на LEGRABOX с BOXFIX P.
BOXFIX P Обработка на TANDEMBOX
Този филм показва обработката на TANDEMBOX с BOXFIX P.
BOXFIX plus - монтаж на метално чекмедже с технология със заковаване
В това видео се представят отделните монтажни стъпки на система метално чекмедже посредством BOXFIX plus. Системата метално чекмедже е закована.
BOXFIX plus - монтаж на метално чекмедже с винтове
В това видео се представят отделните монтажни стъпки на система метално чекмедже посредством BOXFIX plus. Системата метално чекмедже е завинтена.