CLIP top

Användarvänlig montering

Förutom skruv- och inpressningsvarianterna erbjuder vi de verktygslösa monteringssätten INSERTA och EXPANDO. Och tack vare den väl beprövade CLIP-tekniken både monterar och demonterar du fronten snabbt och effektivt. Den steglösa tredimensionella justeringen utförs enkelt och exakt. Snabbt får du jämna och fina fogar.

Montering, justering och demontering

Verktygslös gångjärnsmontering

Tack vare INSERTA-tekniken möjliggörs en verktygslös montering av gångjärnsgrytan i fronten - smidigt och exakt.

Verktygslös frontmontering

Den miljontals beprövade CLIP-tekniken står för enkel, verktygslös montering av gångjärnen i skåpen.

Tredimensionell justering

Den enkla sid-, höjd- och steglösa djupjusteringen med gängsnäcka underlättar enormt. Dessutom kan monteringsplattan höjdjusteras med excenter.

Monteringsanvisningar

Monteringshjälpmedel

För en enkel och exakt bearbetning av Blum-produkterna erbjuder vi olika borr- och beslagsmonteringsmaskiner, monteringsverktyg och mallar. För att uppnå perfekt möbelfunktion krävs hög precision vid bearbetningen.

 Hitta rätt monteringshjälpmedel

 Öppna katalogen

CLP0239_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1