SERVO-DRIVE pro AVENTOS

Hravá lehkost otvírání výklopů – a zavírání rovněž

Stačí zlehka ťuknout na čílko, aby se výklopy se SERVO-DRIVE pro AVENTOS otevřely jako mávnutím kouzelného proutku. Dokonce i velká a těžká čela se zvednou, jakoby neexistovala žádná zemská přitažlivost. Komfortní a snadné zavírání zajistí dobře přístupný vypínač na boku korpusu. Díky BLUMOTION se výklop zavře měkce a tiše.

Výhody a přednosti výrobků

Komfortní přístup

Výklopy se při otvírání zvedají nahoru nad korpus. Uživatel tak má zajistěn velmi dobrý přístup do vnitřku skříňky.

Rozpoznání kolize

Zacházení se SERVO-DRIVE pro AVENTOS je naprosto bezpečné. Pokud se čelo dotkne části Vašeho těla či narazí na nějaký předmět, proces otvírání nebo zavírání se ihned automaticky zastaví.

Manuální obsluha

Přes elektrický způsob otvírání a zavírání můžete výklop také kdykoli a zcela bez omezení otevřít nebo zavřít ručně. SERVO-DRIVE pro AVENTOS tím nikterak nepoškodíte.

Deaktivace

Samozřejmě můžete SERVO-DRIVE pro AVENTOS také úplně snadno deaktivovat – zejména prostřednictvím zásuvky s vypínačem. To pak bude Vaše výhoda hlavně v momentě, kdy budete například čistit čílka.

Komponenty SERVO-DRIVE

Po montáži kování na výklopy AVENTOS instalujeme jednotlivé komponenty SERVO-DRIVE pro AVENTOS na zdvihač a/nebo korpus.

Pohonná servo jednotka

Pro AVENTOS HF, HS a HL můžete použít tu samou pohonnou servo jednotku. Nasadíte ji na zdvihač bez nářadí.

Krytka

Pro zakrytí zdvihače a servo pohonu používáme na levé straně speciální krytku.

Distanční dorazy

Distanční dorazy zajistí potřebný rozsah spuštění v hodnotě 2 mm.

Rozvod kabelů

Rozvod kabelů zvládnete jen několika úkony. Díky technice hrotových konektorů je postup snadný, vhodný a variabilní – v duchu požadavků místnosti a prostorových poměrů, které tu vládnou.

Pohonná servo jednotka pro AVENTOS HK top

Pohonnou servo jednotku nasadíme bez nářadí na zdvihač. Barevné signály navigují krok za krokem celým uvedením do provozu.

Vypínač SERVO-DRIVE

Tento vypínač vtlačujeme ve spodních oblastech obou boků korpusu do příslušného 3/4 vyvrtaného otvoru. Vypínač SERVO-DRIVE komunikuje s pohonnou servo jednotkou prostřednictvím rádiového přenosu.

Napájení & držák napájecího zdroje

Napájecí zdroj firmy Blum je využíván v celém světě a transformuje napětí sítě, specifické pro každou jednotlivou zemi, na stejnosměrné napětí 24 V. V závislosti na místě montáže je nutné používat kabel napájecího zdroje se zástrčkou, v dané zemi obvyklou. Příslušný držák umožňuje potřebnou cirkulaci vzduchu.

KLA0537_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1