IMG2495_QU

Zaměstnání u firmy Blum

Společně k úspěchu

Každý člověk si s sebou přináší své individuální vlastnosti a kompetence. Každý tým těží z nasazení svých členů. Úkoly jsou v naší společnosti rozmanité a představují obrovské výzvy a vysokou odpovědnost.

Vůči našim spolupracovníkům a jejich schopnostem máme velikou důvěru. Do plnění úkolů se pouštíme společně, řešení hledáme formou otevřeného dialogu. Tak přispíváme k úspěchu naší společnosti – prostřednictvím souhry množství odborných schopností, charakterů, a rovněž nasazení každého jednotlivého spolupracovníka. A stejným způsobem chceme pracovat i v budoucnu.

Společnost Blum – atraktivní a univerzální zaměstnavatel

U nás má každý možnost vyzkoušet si nové výzvy v prostředí výborných kolegů. Rozhraní k ostatním odborným oddělením rozkrývají každý den nové perspektivy. Pracujeme v rámci obrovské rodiny, společně si definujeme nové úkoly, nová témata, řešíme je společným úsilím. Již po krátkém údobí dostanou noví spolupracovníci šanci převzít odpovědnost. Přitom jim poskytujeme všestrannou pomoc a podporu.

V naší společnosti panuje rovná hierarchie. Obrovský důraz klademe na vysoce odborné znalosti, speciální vědomosti. Vy jakožto odpovědný pracovník budete v rámci svého okruhu kompetencí a působnosti kontaktním partnerem pro kladené dotazy interně uvnitř společnosti, stejně jako zvenku. Tuto osvědčenou kombinaci vzájemného respektu a týmové práce chceme zachovat i do budoucna!

Všichni spolupracovníci společnosti Blum, od pracovníků na částečný úvazek či od pomocných pracovníků až po jednatele firmy, si vzájemně – bez výjimky – tykají. Jedině tak se zbavíme různých zábran a lidského zachovávání si odstupu. Jedině tak vybudujeme a podpoříme vzájemnou otevřenou komunikaci.

Kolegové se potkávají a zdraví se na chodbách, jeden druhému otevře nebo přidrží dveře. Každý jednotlivý spolupracovník se může plně spolehnout na skvělou podporu ostatních. Nikdo neočekává, že noví kolegové budou ihned všechno znát a všechno umět. Ptejte se klidně třeba na určitou věc i víckrát, než abyste z nejistoty nebo proto, že (ještě) něco nevíte, udělali chybu nebo něco udělali špatně.

Z těchto a ještě i z mnoha dalších důvodů víme, že firma Blum je univerzální zaměstnavatel. Takové prostředí musíte zažít na vlastní kůži! A musíte o něm hovořit! Protože nestačí jen krátce zmínit celou řadu u firmy Blum poskytovaných výhod; můžete si vytvořit vlastní představu o naší společnosti díky následujícím informacím:

Lidé u firmy Blum

Vzrušující a velká výzva: vývoj výrobků společnosti Blum

Na začátku jsou nápady a projekt. Naši experti je přetvoří na kování vytříbené kvality, které přejde na sériovou výrobu.

Logistika u společnosti Blum: kování z rakouského města Höchst expedujeme do (celého) světa.

Naši specialisté zajistí plynulý proces mezinárodní dopravy zboží.

Široká nabídka vzdělávání pro mladé lidi, kteří mají zájem o techniku

Obrovský benefit představují 8 vyučovaných profesí, různá vzdělávací střediska, a rovněž angažovaní pedagogové.

Výroba na nadstandardní úrovni: kování jakožto dokonalý komplex na běžícím pásu.

Dokonce i ta nejmodernější výrobní zařízení potřebují vysoce kvalifikovaný, vyškolený personál.

Testování u firmy Blum: zkoušky jsou nutné pro dokonalou kvalitu.

Realizujeme bezpočet pokusů, při kterých provádíme kontrolu zpracování a funkcí našeho kování.

Živá týmová práce u firmy Blum

Ve vzájemné součinnosti a podpoře kolegů neustále vznikají inovativní nápady, jak a co vyrobit.

IMG2495_QU