Prohlášení o ochraně dat

Stav 18. 9. 2023

Je pro nás velmi důležité, aby byly Vaše osobní údaje v bezpečí. Tyto zásady zpracování osobních údajů společnosti Blum Vás informují zejména o tom, jakým způsobem získáváme Vaše osobní údaje, když používáte naše internetové stránky, nebo když nám prostřednictvím našich internetových stránek něco posíláte, a za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme. Přistupujeme k ochraně Vašich osobních údajů zodpovědně a plníme všechny naše povinnosti, které nám stanoví příslušná legislativa (např. nařízení GDPR). Více informací o naší společnosti můžete nalézt zde: O společnosti Blum.

Užíváním našich internetových stránek vyjadřujete, že jste se seznámili s následujícími informacemi a že s nimi souhlasíte.

 

A. Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých Vás můžeme identifikovat. Osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou pouze identifikační a kontaktní údaje, případně údaje technické. Jedná se zejména o jméno a příjmení, e-mailovou adresu, adresu a telefonní číslo, případně technické údaje jako např. IP adresa nebo druh prohlížeče. Vaše osobní údaje (s výjimkou technických) budou přijaty a zpracovány pouze tehdy, pokud s tím budete výslovně souhlasit a pokud je dobrovolně poskytnete při registraci k našim službám. To se týká následujících služeb:

 

Využití Účel zpracování údajů
Kontaktní formulář pro zástupce tisku Zasíláme mediální vyjádření a informační materiály.
Odběr našeho newsletteru (Blum NEWS) nebo našich obchodních sdělení Zasíláme Vám informační materiály o našich produktech, službách a o naší společnosti
Kontaktní formulář pro objednání katalogu Zasíláme informační materiály

V každém z těchto případů Vás budeme, ještě než osobní údaje odešlete, informovat o kategoriích osobních údajů, které poskytujete, účelech, za kterými je budeme zpracovávat a o právním titulu, na základě kterého budeme zpracování provádět. Zároveň budete požádáni o udělení souhlasu, který budete moci kdykoliv odvolat.

Osobní údaje, shromážděné našimi webovými stránkami, budou předávány dále našim spojeným podnikům a partnerům v oblasti odbytu pouze v případě, že to bude nezbytné za účelem zpracování dat a Vy jste k tomu udělili svůj souhlas.

 

B. Jiné osobní údaje

Neshromažďujeme jiné osobní údaje než ty, které jsme popsali v části A. Specifickou kategorií jsou technické informace, kdy shromažďujeme pouze obecné informace o Vašem počítači nebo mobilním zařízení za účelem vylepšování našich služeb a uživatelského komfortu. Tyto informace zahrnují mimo jiné rozlišení obrazovky, operační systém, číslo jeho verze a prohlížeč. Soubory cookies a tzv. pluginy pro sociální sítě používáme v souladu s naší Cookies Policy.

 

C. Zabezpečení osobních údajů

Vhodná technická a organizační opatření zajišťují, že jsou Vaše osobní údaje uložené na našich internetových stránkách či jiných systémech chráněny před ztrátou, zničením a neoprávněným přístupem, nakládáním či zveřejněním. Nicméně navzdory našim pravidelným kontrolám není možné zajistit absolutní zabezpečení proti online hrozbám.

 

D. Odkazy na jiné poskytovatele

Naše internetové stránky obsahují řadu relevantních informací od jiných poskytovatelů. Některý obsah spojený s našimi digitálními platformami je generován třetími stranami, nad kterými nemáme kontrolu. Nejsme odpovědní za obsah externích internetových stránek. Tyto zásady zpracování osobních údajů se nevztahují na externí internetové stránky a platformy.

 

E. Informování, Opravy & Výmaz (Vaše práva)

Pokud by Vás zajímalo, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda o Vás zpracováváme osobní údaje, případně o jaké osobní údaje se jedná anebo můžete požádat o kopii všech Vašich osobních údajů. Máte právo na opravu jakýchkoliv chyb, případně můžeme Vaše osobní údaje vymazat, když o to požádáte. Zároveň je možné v konkrétních případech uplatnit právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Důležitým právem je i právo kdykoliv odvolat dříve udělený souhlas. Vaše žádosti můžete zasílat na .

Více informací o právech dle GDPR je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. ( https:/​/​www.uoou.cz/​6-​prava-​subjektu-​udaj/​d-​27276).

 

F. Právní základ zpracování

O právních základech zpracování pro jednotlivé účely budete informování vždy při poskytnutí konkrétních osobních údajů pro jednotlivé účely uvedené výše. Obecně však vždy platí, že pro osobní údaje, které nejsou technického rázu, tedy identifikační a kontaktní údaje, vyžadujeme Váš souhlas se zpracováním. Ten je pak právním základem zpracování. Náš oprávněný zájem je právním základem pro zpracování osobních údajů technického charakteru, které využíváme pro analýzu a vylepšování našich internetových stránek a dalších služeb. Náš oprávněný zájem spočívá také v naší právní ochraně, a to vůči všem odeslaným údajům, které od Vás dostaneme. Náš právní základ pro zpracování lze dovodit v některých případech i ze zákona či z plnění smluvní povinnosti, o tom jste však blíže informováni v konkrétních případech.

 

G. Otázky, Nápady & Komentáře

Pokud máte jakékoliv otázky k zásadám zpracování osobních údajů, případně nějaké nápady či komentáře, kontaktujte nás prosím na .

 

H. Úpravy zásad zpracování osobních údajů

Pokud dojde k jakýmkoliv změnám v těchto zásadách zpracování osobních údajů, objeví se na této stránce aktualizované znění s datem poslední aktualizace.

 

I. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje, které obdržíme prostřednictvím našich internetových stránek, sdílíme pouze se společnostmi, které jsou součástí skupiny Blum a obchodními partnery, je-li to nezbytné pro naplnění účelu zpracování a zároveň jste s tím vyslovili souhlas. Případně k nim mohou mít přístup naši marketingoví, techničtí či jiní poradci, je-li to nezbytné pro jejich činnost a v souladu s účelem zpracování.

 

J. Kontaktní údaje správce

Blum, s.r.o.

IČO: 602 03 331,

se sídlem Kolbenova 19/881, 190 00 Praha 9

e-mail:

telefon: +420 281 090 161