Blum_ME41157687

Výstavba a využívání pozemků

Aby byla spotřeba půdy v našich lokalitách co nejnižší a dostupný prostor byl efektivně využit, stavíme tak, abychom šetřili půdu a v zájmu udržitelnosti využívali obnovitelné zdroje energie. Koordinujeme návrh budov, výrobních procesů a logistických a skladovacích koncepcí tak, aby například rekuperace tepla byla co nejefektivnější nebo dopravní trasy co nejkratší.

Blum_ME41157687