Blum_ME41157687

Výstavba a využívání pozemků

Aby byla spotřeba půdy v našich lokalitách co nejnižší a dostupný prostor byl efektivně využit, stavíme tak, abychom šetřili půdu a v zájmu udržitelnosti využívali obnovitelné zdroje energie. Koordinujeme návrh budov, výrobních procesů a logistických a skladovacích koncepcí tak, aby například rekuperace tepla byla co nejefektivnější nebo dopravní trasy co nejkratší.

Vícepodlažní stavby

Půda je omezená komodita. Ve Vorarlbersku, ležícím mezi Bodamským jezerem a Alpami, kde Julius Blum před více než 70 lety založil naši společnost, je půda velmi cenným zdrojem. Abychom udrželi spotřebu místa na co nejnižší úrovni a efektivně využili dostupný prostor, sázíme u našich závodů na vícepodlažní způsob výstavby. Kromě ochrany půdy se projevují dva další pozitivní ekologické efekty: Zaprvé tak získáváme energeticky velmi úsporné budovy. Poměrně menší vnější plochy vyzařují méně tepla a energetické toky v budově jsou kratší a účinnější. Příkladem je rozšíření závodu 4 v Bregenzu. Nová část budovy má až 5 podlaží v hlavních částech a až 9 podlaží ve vedlejších částech – včetně podzemní garáže. Na necelých 14 000 m² zastavěného pozemku, což jsou přibližně 2 fotbalová hřiště, vytvoříme díky naší vícepodlažní metodě výstavby více než 49 000 m² užitné plochy, což odpovídá 7 fotbalovým hřištím. I když to znamená práci navíc při plánování, výstavbě a investicích, jsme přesvědčeni, že se vícepodlažní výstavba v dlouhodobém horizontu vyplatí.

Obnovitelná energie v každodenním provozu

V každodenním provozu po celém světě využíváme obnovitelné formy energie – od dodávek energie přes techniku budov až po výrobu. Dva závody v Höchstu jsou vybaveny fotovoltaickými systémy a také závod v Bregenzu využívá tento ekologický zdroj energie. Vyrábějí ze slunečního záření elektřinu, zatímco solární tepelná energie – používaná v závodě Blum v Gaißau – využívá ze slunečního záření teplo. Ve Vorarlbersku je zastavěno celkem 1 873 m² plochy solárními kolektory, které vyprodukují 306 832 kWh za rok, což odpovídá roční spotřebě 76 domácností.

Blum_ME41157687