Cookie Policy

Stav 12.6.2017

Informace o Cookies a Social Plugins na webových stránkách společnosti Julius Blum GmbH

A. Přehled

Digitální platformy (webové stránky, aplikace) společnosti Blum s.r.o., Kolbenova 19, 190 00 Praha 9 - Vysočany, Česká republika (následně krátce uváděné jako „Blum“) využívají takzvané Cookies, identifikaci zařízení uživatele, a podobné technologie (následně souhrnně uváděné jako „Cookies“).

Tyto Cookies slouží pro zjednodušení a zefektivnění digitálních produktů a služeb společnosti Blum (krátce uváděných jako „služby“), a rovněž pro analýzu chování uživatelů, za účelem neustálé optimalizace těchto služeb. Navíc využíváme Social Plugins. Tyto sociální pluginy zajistí, abyste se napojili přímo na webové stránky příslušných sociálních sítí.

Následně od nás obdržíte informace o námi aplikovaných Cookies a Social Plugins.

Odkazy na cizí webové stránky, uvedené v této Cookie Policy, obsahují zevrubné informace. Tyto propojené stránky byly vypracovány třetími osobami a my nemáme na jejich obsah žádný vliv. Naše ručení/záruka za obsah propojených stránek jsou vyloučeny.

B. Všeobecné informace o Cookies

Cookies představují textové soubory, ukládané na Vaše (mobilní) koncové zařízení. S jejich pomocí zjistíme, zda jste naši webovou stránku již navštívili, jaké chování jste projevili při vyhledávání. S jejich pomocí můžeme v případě již jednou provedeného přihlášení se (login) k naší webové stránce další přihlášení automatizovat.

Můžete naši webovou stránku využívat i v případě, že aplikaci Cookies odmítnete; může to však vést k omezení funkcí těchto služeb.

C. Osobní údaje

Námi aplikované Cookies neshromažďují žádné informace, s jejichž pomocí bychom Vás mohli osobně identifikovat.

Vaše osobní údaje zpracujeme pouze v případě, že svá data zadáte sami a přímo za účelem využití našich služeb (například vyplněním kontaktních formulářů). V takovém případě budete informováni o typu shromážděných dat a účelu jejich zpracování (ještě) před jejich odesláním. Budete vyzváni k předání příslušného prohlášení souhlasu.

D. Typy Cookies a jejich využití na naší webové stránce

1. Funkční Cookies: tyto Cookies jsou nezbytné pro to, abyste mohli využít naše služby a jejich funkce v plném rozsahu. Tímto způsobem získaná data se vztahují pouze na návštěvu naší webové stránky, avšak ne na ostatní chování při vyhledávání. Důsledek odmítnutí těchto Cookies může představovat nemožnost využít úplného rozsahu funkcí našich služeb.

2. Performance Cookies nebo Web Analytics / Cookies třetích poskytovatelů: V této kategorii využíváme Cookies třetích poskytovatelů, konkrétně Google Analytics a Econda. Vaše IP adresa je přitom anonymizována. Níže naleznete příslušná prohlášení poskytovatelů o ochraně dat a informace o technické deaktivaci.

a. Google Analytics Prohlášení o ochraně dat a Browser-​Ad-​On k deaktivaci

b. Econda Prohlášení o ochraně dat a Námitka /​ technická deaktivace

Váš souhlas s využitím Cookies znamená rovněž souhlas s Google Analytics a Econda.

3. Ad Serve Cookies, Advertising Cookies, Targeting Cookies a Recommender Cookies: Takové typy Cookies nevyužíváme.

E. Správa Cookies ve Vašem vyhledavači

Níže naleznete odkazy k návodům, jak v běžných vyhledavačích realizovat správu a výmaz Cookies:

V případě, že Vámi používaný prohlížeč není uveden v našem seznamu, doporučujeme Vám vyhledat příslušný návod s pomocí vyhledavače DuckDuckGo.

Pro instalaci Browser-Ad-Ons k deaktivaci používání Google Analytics a Econda odkazujeme na výše uvedený výklad k bodu D. 2.

F. Sociální sítě

Naše služby poskytují k dispozici sociální pluginy různých sociálních sítí. Budete-li v průběhu návštěvy naší webové stránky či využití některé z našich aplikací zalogováni v sociální síti, když přitom na naší webové stránce kliknete na příslušný symbol sociální sítě, připojí si daná síť tyto informace k Vašemu profilu. Budete-li využitím některého Social Plugin v interakci se sociální sítí, bude na tuto síť přenesena také tato informace.

Pokud si takový přenos dat nepřejete, musíte se z příslušné sociální sítě odhlásit, než navštívíte naši webovou stránku nebo než využijete některou naši mobilní aplikaci.

My nemůžeme nijak ovlivnit shromažďování dat a přenos dat prostřednictvím Social Plugins. Podrobné informace o shromažďování a zpracování údajů sociálními sítěmi, týkajících se Vašich práv a pro Vás uspokojivého nastavení ochrany dat, naleznete v prohlášeních jednotlivých sociálních sítí o ochraně dat:Asia
Europe
Oceania

Sdílet stránku