VAB0528_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

Rozhraní k partnerskému software

Data korpusů a kování pro Váš CAD/CAM software

Pro zjednodušení plánování a konstrukce nábytku s pomocí výrobků firmy Blum úzce spolupracujeme s našimi partnery pro CAD/CAM software. Pro typy software, které nemají integrována žádná CAD/CAM data firmy Blum, nabízíme možnost zřídit rozhraní ke konfigurátoru výrobků nebo konfigurátoru korpusů či k DYNAPLAN. Díky tomu využijete optimálně výhody obou programů.

Výhody pro truhláře

  • Redukce chyb díky převzetí řešení kování, testovaných pro případ kolize, včetně seznamů výrobků, dat kování a dřevěných dílů

  • Plánování, které znamená úsporu času, bez ručního importu a umístění jednotlivých CAD dat

  • Konfigurátor výrobků nebo konfigurátor korpusů či DYNAPLAN jakožto praktický doplněk při plánování nábytku s kováním Blum

Výhody pro výrobce software

  • Pomůcka pro zřízení rozhraní – podporovaná standardními formáty a komplexní dokumentací

  • Neustále aktuální data Blum

  • Argument navíc pro Váš CAD/CAM software

CAD/CAM rozhraní v DYNAPLAN

Díky software pro plánování korpusů DYNAPLAN rychle a snadno najdete vhodné typy kování Blum pro Váš nábytek.
Prostřednictvím CAD/CAM rozhraní je zajištěna výměna dat plánování mezi DYNAPLAN a Vaším software pro plánování.

 Zjistěte si více o DYNAPLAN

Obsah a funkce v přehledu

Partneři, poskytující software

Naši partneři, kteří nám poskytují příslušné software, buď integrovali data kování Blum přímo ve svém CAD/CAM software nebo umožňují data převzít.

Export BXF

Na stisk tlačítka je možný export dat korpusu a kování z konfigurátoru výrobků nebo konfigurátoru korpusů či DYNAPLAN do příslušného CAD programu.

Převzetí dat korpusu a kování

Kompletní plánování korpusu, včetně dat kování a pozic vrtání, je možné importovat přímo do Vašeho CAD programu a dále jej zpracovat.

Jak funguje CAD/CAM rozhraní?

Film, věnovaný image datové služby CAD/CAM

Film, věnovaný image datové služby CAD/CAM

Film, věnovaný využití datové služby CAD/CAM

Tento film o využití přiblíží, jak funguje systém datových služeb CAD/CAM, a jak zde využít funkci vyhledávání. Ve filmu uvidíte, jak prostřednictvím funkce Vyhledávání jednotlivých výrobků vyhledat 3D CAD data, a jak získat kompletní 3D 2D datové balíčky skupin výrobků Blum.

Videofilm o využití portálu E-SERVICES

Tento videofilm o využití přiblíží princip fungování aktualizovaného portálu E-SERVICES – sektorů pro přihlášení a registraci, změnu osobních dat, a rovněž pro kontaktní partnery.

Odkud dostanu software pro rozhraní?

CAD/CAM rozhraní funguje v každém partnerském software jinak.
Možné varianty rozhraní:

  • Rozhraní je již integrováno ve Vašem CAD/CAM software. Pro dotazy na funkci prosím kontaktujte svého osobního kontaktního partnera u výrobce software.

  • Rozhraní vyžaduje instalaci dalšího software navíc, kromě Vašeho stávajícího CAD/CAM software. Od Vašeho osobního kontaktního partnera u výrobce software obdržíte instalační soubory.

  • Uživatelé AutoCAD a SolidWorks mohou po instalaci DYNAPLAN stáhnout rozhraní přímo ze sektoru pro aktualizace DYNAPLAN (s výjimkou AutoCAD LT a verze Student).Asia
Europe
Oceania

Sdílet stránku


VAB0528_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2