IMG2575_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AIP01_#V1

Rozhraní k CAD/CAM software

Aktuální data korpusů a kování pro váš software

Pro zjednodušení plánování a konstrukce nábytku s pomocí výrobků firmy Blum úzce spolupracujeme s výrobci CAD/CAM software. Poskytovatelé, uvedení v seznamu, vám umožní zcela snadno plánovat kování Blum. Naši partneři, kteří poskytují software, integrují data kování Blum rozličnými způsoby:

  • prostřednictvím konfigurátoru kování Blum, do software integrovaného

  • prostřednictvím rozhraní BXF, s jehož pomocí převezmete své výsledky plánování z konfigurátoru korpusů nebo produktů do vašeho CAD software

  • prostřednictvím knihovny kování Blum, která obsahuje všechna CAD data, buď jakožto individuální/samostatné výrobky nebo kompletní využití Blum

Vyberte si ze seznamu jednoho poskytovatele CAD/CAM software a potom se dozvíte, jak jsou data Blum do software integrována.

 

Pro typy software bez integrovaných CAD/CAM dat Blum jednoduše využijte naše bezplatné datové služby CAD/CAM. Standardní/normalizovaná data se dají do vašeho software importovat.

 

Vaše výhody

  • Snížíte výskyt chyb při plánování. Kování, které úspěšně prošlo zkouškou pro zjištění případné kolize, včetně dat zpracování, seznamů, dat kování a dřevěných dílů vám přitom poslouží jako pomůcky.

  • Ušetříte čas. Data kování vám budou k dispozici připravena ke zpracování.

  • Využívejte neustále aktuální data. Nové typy kování budou ve vašem software k dispozici co nejdříve.

Zjistěte si o našich partnerech, kteří poskytují software, více.

Kontaktní partner

Máte-li dotazy k této službě, kontaktujte prosím svého kontaktního partnera nebo využijte následující kontaktní formulář.

IMG2575_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AIP01_#V1